Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327785
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Kolankowskiego w Toruniu (działka nr 5/7 oraz części działek nr 7/13, 13/18, 13/26, 15/27, 15/31, 92/9, 94/13, 95, obręb 59) 04.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 295/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu. 03.07.2019
Zarządzenie PMT 212/2019w sprawie ustalenia Regulaminu czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położnych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 03.07.2019
Zarządzenie PMT 211/2019W sprawie ustalenia Regulaminu trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 210/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 2-14, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Kosmisji do przeprowadzenia przetargów 03.07.2019
Zarządzenie PMT 209/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 15-23, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 03.07.2019
Zarządzenie PMT 208/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/6) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 207/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/5) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 206/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu w obrębie ulicy Winnica, służebnością przesyłu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 205/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Szosa Bydgoska, służebnościami przesyłu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 204/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul.Szosa Bydgoska 101 służebnością przesyłu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 203/2019w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pilotażowego programu "Systemu biletu elektronicznego OTIgo" w komunikacji miejskiej w Toruniu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 202/2019w sprawie aktualizacji działań w zakresie termomodernizacji obiektów i efektywności energetycznej w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" 03.07.2019
Zarządzenie PMT 201/2019w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 200/2019w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru na zadaniem "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia" 03.07.2019
Zarządzenie PMT 199/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu 03.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 80/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu zażalenia na postanowienie znak WAiB.6740.3.491.61.2017.IBJ z dnia 24.06.2019 r. zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działek nr  121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 w obrębie 2,  jedn. ewidencyjna 046301_1 Toruń (adres działek: ul. Grunwaldzka 15, 15a) 03.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 72.1.6730/2019Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego z infrastrukturą na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 87D,A w Toruniu (działki nr 260/44, 399/7 i 259/71 obręb 46) 03.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 294/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia powtórnie zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania "Programu ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989". 02.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 91/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02 lipca 2019r., w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.184.2019r.EB,WGN.6845.338.2018.EB 02.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A