Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 23.05.2018
Data (2018-05-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19272
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 3/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 10.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 201/2018Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi za przedmiot zamówienia na podstawie umowy, która będzie zawarta w lipcu 2018 roku: 1.Sporządzanie kopii mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub cyfrowej dla osób fizycznych i prawnych wraz z kalkulacją i wydrukiem dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ilość 120 map miesięcznie. Archiwizacja operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych polegająca na wpinaniu operatów do odpowiednich segregatorów – 200 sztuk miesięcznie. Skanowanie operatów geodezyjnych wraz z ich wprowadzeniem do rejestru operatów i stworzenie dla danego opracowania rejestru dokumentów składowych w celu uzyskania dokumentacji cyfrowej wraz z wrysowaniem stosownych zakresów skanowanych dokumentów – ilość 30 operatów miesięcznie. 09.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 199/2018Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia kloszy i obudów kamer obrotowych i mega pikselowych zainstalowanych na terenie miasta Torunia. 09.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 198/2018Rozeznanie rynku w związku z planowanym zakupem 5 (pięć) szt. radiotelefonów przenośnych w wersji analogowo-cyfrowej. 09.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 197/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na wymianę kanalizacji deszczowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu. 09.05.2018
Zarządzenie PMT 123/2018zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wydzielania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, które przeznaczone będą na wynajem jako lokale socjalne 09.05.2018
Zarządzenie PMT 122/2018zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wydzielania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, które przeznaczone będą na wynajem jako pomieszczenie tymczasowe 09.05.2018
Zarządzenie PMT 121/2018w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 6 i nr 11, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynku położonego przy ul. Szosa Lubicka 51/53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 09.05.2018
Zarządzenie PMT 120/2018w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli, położonego w Chełmży przy ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.05.2018
Zarządzenie PMT 119/2018w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 09.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 63/2018Data zgromadzenia: 9.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 12.00
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Camping Tramp przy ul. Kujawskiej, trasa przejazdu: przez Most im. J. Piłsudskiego, Aleja Jana Pawła II, Plac Artylerii Polskiej, Wały Generała W. Sikorskiego, .ul. L. Szumana, Plac św. Katarzyny, ul. Dobrzyńska, Rondo Pokoju Toruńskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Stanisława Żółkiewskiego, zakończenie: Decathlon
09.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 63/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Toruniu (dz. nr 32/12 z obrębu 77) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 62/2018Informuję, że spółka P.G.E. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi dla podłączenia czterech nowoprojektowanych budynków przy ul. Hubego10-20 w Toruniu (dz. nr: 200/2 – obręb 30). 09.05.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 50. sesji (19.04.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 09.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 204/2018Wydział Edukacji i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu rowerów. 08.05.2018
Zarządzenie PMT 118/2018zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych 08.05.2018
Zarządzenie PMT 117/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 08.05.2018
Zarządzenie PMT 116/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 34 08.05.2018
Zarządzenie PMT 115/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Toruniu przy ulicy Strumykowej 13 08.05.2018
Zarządzenie PMT 114/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu przy ulicy K. Grasera 3 08.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A