Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.09.2018

Liczba wejść na stronę: 8602500
Data (2018-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20006
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 79/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych. 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 78/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 06.09.2018
Obwieszczenie RMT 77/2018w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych. 06.09.2018
Stanowisko RMT 5/2018w sprawie treści budżetu miasta na rok 2019. 06.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 365/2018Wydział Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na zestaw kubków z nadrukiem. 05.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 364/2018Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej sześciu pawilonów handlowo - usługowych położonych w Toruniu przy ul. Przy Kaszowniku 43a-f. 05.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 363/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się powtórnie z prośbą o podanie ceny sukcesywnego przygotowania 16 projektów ogłoszeń prasowych promujących projekt „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz ich sukcesywnej publikacji. 04.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 127/2018Data zgromadzenia: 8.09.2018
Godzina zgromadzenia: 14:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: przy ul. Szerokiej 16
04.09.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone między sesjami wraz z odpowiedziami oraz uzupełnienia wcześniejszych odpowiedzi. 04.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 362/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: dostęp do platformy E-Zamówienia dla Urzędu Miasta Torunia. 03.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 151/2018Przetarg nieograniczony -„Odpoczywaj w lesie,budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu”. 03.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej. 03.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 126/2018Data zgromadzenia: 5.09.2018
Godzina zgromadzenia: 10:00 - 12:00
Miejsce zgromadzenia: Ogród Muzyków, skrzyżowanie ul. Bydgoskiej i al. 500- lecia Torunia
03.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 125/2018Data zgromadzenia: 8.09.2018
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Tesco przy ul. Łyskowskiego 1
Przejście: „parking Tesco przy ul. Łyskowskiego 1, następnie przjściem dla pieszych zgromadzenie przejdzie w kierunku lasu na Rubinkowie I. Skręcając w prawo skieruje się w stronę stacji LukOil. Zgromadzenie skieruje się wzdłuż linii lasu w kierunku obiektów MOSiR. Następnie zawracając skieruje się w kierunku punktu widokowego”.
Zakończenie: przy obiektach MOSiR
UWAGA:
Organizator zgromadzenia w dniu 5.09.2018 o g. 19.20 przesłał drogą e-mail informację, o treści: "(...)chciałbym odwołac zgromadzenie, które odbędzie się w najbliższą sobotę (08.09) na Rubinkowie I _"Obywatelska zbiórka śmieci w lesie przy punkcie widokowym. Wydarzenie będzie miało miejsce, jednak według policji nie kwalifikuje się pod rangę zgromadzenia."
03.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 361/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Nasadzenia roślin cebulowych na terenach zieleni w Toruniu". 31.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 124/2018Data zgromadzenia: 29.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: skwer między ulicami Uniwersytecką a Dąbrowskiego (w tym miejscu nastąpi otwarcie marszu oraz kilka przemówień
Przejście: ul. Uniwersytecka (od połowy ulicy – przestrzeń na ustawienie się), plac Towarzystwa Miłośników Torunia, ul. PCK, ul. Grudziądzka, Szosa Chełmińska, ul. Bema, ul. Kraszewskiego, ul. Matejki, ul. Bydgoska, ul. Chopina. Na całej trasie przejście jezdnią
Zakończenie: na wysokości Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, przy fontannie
31.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 123/2018Data zgromadzenia: 29.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: ul. Piastowska obok Dworca Miasto
Przejście: ul. Piastowska (prawą jezdnią), ul. Dobrzyńska, ul. Chrobrego, Ul. Batorego, ul. Bażyńskich, ul. Warneńczyka
Zakończenie: przy Kaszowniku
31.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 122/2018Data zgromadzenia: 29.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00 - 19.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie skrzyżowanie ul. Św. Ducha i Bulwar Filadelfijski
Przejście: wzdłuż i wszerz całym Bulwarem Filadelfijskim, następnie ul. Ducha Świętego, Mikołaja Kopernika, Żeglarska, Pomnik Mikołaja Kopernika, przejście wokół Ratusza, przejście ul. Szeroką, ul. Królowej Jadwigi, ul. św. Katarzyny, wejście na plac św. Katarzyny, ul. Szpitalna, ul. Wielkie Garbary (dziesięciokrotne przejście trasy tam i z powrotem)
UWAGA: Trasy zgromadzeń przebiegają kolizyjnie i po rozmowach z organizatorami będą zmieniane tak, aby uniknąć kolizji
31.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 121/2018Data zgromadzenia: 29.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00 - 19.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Bulwar Filadelfijski spod klubu Pilon
Przejście: Bulwar Filadelfijski, Aleja 500-lecia Torunia, Tujakowskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Aleja Solidarności, Wały Generała Sikorskiego (przemarsz do ul. Uniwersyteckiej i z powrotem), ul. Podmurna, Most Pauliński, Zaułek Prosowy. (piętnastokrotne przejście trasą tam i z powrotem)
31.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 120/2018Data zgromadzenia:22.09.2018
Godzina zgromadzenia:08:00-20:00
Miejsce zgromadzenia:CKK Jordanki, ul. Aleja Solidarności 1-3
Uwaga
organizator w dniu 5.09.2018 r drogą e-mail poinformował, że
zawiadomienie zorganizowania zgromadzenia Dni Energii 2018 jest nieaktualne
31.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A