Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018
Data (2018-11-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20338
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 145/2018Data zgromadzenia: 05.11.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: Przy pomniku Mikołaja Kopernika
31.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2018Informuję, że Gmina Miasta Toruń poprzez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu reprezentowany przez firmę ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna - dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1kV w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy integralnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ciągu ulicy Szubińskiej (dz. nr 653, 656, 659 – obręb 63, dz. nr 15/1, 19/1, 20, 21 obręb 77) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2018Informuję, że Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Toruniu przy ul. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o., dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Wapiennej 10 w Torunu (dz. nr 21/155, 21/134, 21/156 – obręb 42) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 940/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na obsługę cateringową wydarzenia - XV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 19 listopada 2018r. 30.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 424/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew oraz wycięcie chwastów i trawy, korekta koron drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 30.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 423/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania następującego zakresu: wykonanie nasadzeń zastępczych (12 szt. drzew) wraz z 3 letnim okresem ich pielęgnacji na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu. 30.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 144/2018Data zgromadzenia:03.11.2018
Godzina zgromadzenia:14.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 16.
30.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 16/2018Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.44.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży (dot. Łódzkiej) 30.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 422/2018Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dla Gminy Miasta Toruń analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusowych zeroemisyjnych 29.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 18/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (znak WGN.7125.50.2018.KŁ) 29.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 17/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu (znak WGN.7125.1.152.2017.KŁ) 29.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 939/2018Biuro Rady Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringu na pierwszą - uroczystą sesję Rady Miasta Torunia VIII kadencji. 26.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 421/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany tablic wyników sportowych na hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. 26.10.2018
Zarządzenie PMT 352/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.10.2018
Zarządzenie PMT 351/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.10.2018
Zarządzenie PMT 350/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 176/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację pasa zieleni izolacyjnej od linii kolejowej w ul. Sobieskiego w Toruniu 26.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 175/2018Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu- zmiana terminu składania ofert na 14.11.2018 r. 26.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 143/2018Data zgromadzenia:28.10.2018
Godzina zgromadzenia:15.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Wały Gen.Sikorskiego 8,przy Urzędzie Miasta.
26.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej magistralnej dn600 od źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 do komory S16 zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja / ul. L. Teligi w Toruniu poprzez ul. Ceramiczną, ul. Ukośną, ul. Kołową, ul. Chrzanowskiego, ul. Na Zapleczu, ul. M. Skłodowskiej – Curie, ul. Olsztyńską, ul. Olimpijską, ul. Szosa Lubicka, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. L. Teligi (dz. nr 111, 113, 114, 122/9, 122/18, 122/139, 122/141, 122/144 z obrębu 42; dz. nr 166/3, 167/3, 171/1, 172, 175, 176, 179 z obrębu 45; dz. nr 62, 63/2, 128/2, 128/11, 248/2, 248/4, 248/22, 259/3, 259/5, 259/35, 261/3, 261/5, 263, 396/8, 396/9 z obrębu 46; dz. nr 56/3, 56/4 z obrębu 47; dz. nr 662/2, 662/3, 655/13 z obrębu 53; dz. nr 15/27, 15/31, 15/33, 26/3, 26/8, 96/6, 97, 98 z obrębu 59), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 26.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A