Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.05.2019

Liczba wejść na stronę: 9915368
Data (2019-05-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21428
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 211/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Szumana, ul. Uniwersyteckiej i ul. Storczykowej w Toruniu. 10.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu tj. modernizacja 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu”. 10.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 61/2019Data zgromadzenia: 18.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Popiełuszki, Rybaki, Matejki, Mickiewicza, Reja, Gagarina, św. Józefa, Grunwaldzka, Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów, Żwirki i Wigury, Grudziądzka, Trasa Średnicowa Północna, Dworcowa, Chrobrego, Batorego, Bażyńskich, Grudziądzka, Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski.
10.05.2019
Informacje o środowisku 21/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 90/19 RMT z dnia 11 kwietnia 2019 r.). 10.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 210/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 sztuk tablic: tablicy informacyjnej oraz tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (nr RPKP.04.06.02-04-0007/18) 09.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2019Data zgromadzenia:12.05.2019
Godzina zgromadzenia:14.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, róg Rynku Staromiejskiego i ul. Żeglarskiej / przy Osiołku /
09.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2019Informacja PMT że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5, 307/1, 296/1, 296/7, 295/12, 295/17, 295/13, 288/19, 288/24, 288/23, 280/6, 245/11, 703/5 – obręb 53 09.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 209/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z płyt gumowych SBR w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ul. Dekerta 27/35 w Toruniu. 08.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 208/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu koszulek T-shirt i POLO. 08.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 207/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Skwery wśród nas” – wykonanie projektu zagospodarowania wraz z kosztorysem inwestorskim. 08.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 08.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2019Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem etap I (parter) w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu 08.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 59/2019Data zgromadzenia:13.05.2019
Godzina zgromadzenia:17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Starówka, przy pomniku Mikołaja Kopernika
08.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 58/2019Data zgromadzenia: 25.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14.30 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking przy Toruń Plaza
Przejazd: „ścieżką rowerową do ul. Okrężnej, którą kolumna w obstawie policji i straży miejskiej uda się w stronę ronda przy ul. Polnej. Z ronda kolumna skręci w leśna drogę ulicy Barbarka. Następnie leśnymi traktami rowerzyści udadzą się do Centrum Caritas w Przysieku”
08.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 49/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i ul. Chrobrego w Toruniu (dz. nr 156 – obręb 39, dz. nr 2/2, 6/4, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 29/4, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 97, 98, 175/2, 184/2, 195, 188, 1122, 183 – obręb 43) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 08.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty śmietnikowej oraz budowie oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Słowackiego 123A-125 w Toruniu (działka nr 65/3 oraz części działek nr 179, 64/3, obr. 7) 08.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na terenie położonym przy ul. Morcinka 11a, 13 w Toruniu (części działek nr 180/1, 181, 182/1, 233, obręb 9) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 11a 08.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny w Toruniu (cz. dz. nr 119/1, 295/5, obręb 38). 08.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie windy zewnętrznej i dwóch palarni do Domu Pomocy Społecznej na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działki nr 736/4, 737, 740/1, obręb 32) 08.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w miejscu parterowej części obiektu na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działki nr 736/4, 737, 740/1, obręb 32) 08.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A