Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.03.2018
Data (2018-03-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18901
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 54/2018w sprawie wskazania szkoły właściwej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo utworzonego Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu 23.02.2018
Uchwała RMT 824/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lutego 2018r. na Dyrektora i Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, Skarbnika Miasta Torunia, pracowników Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia. 22.02.2018
Uchwała RMT 823/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2018r. 22.02.2018
Uchwała RMT 822/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 stycznia 2018r. 22.02.2018
Uchwała RMT 821/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 22.02.2018
Uchwała RMT 820/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 22.02.2018
Uchwała RMT 819/2018w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2018 roku. 22.02.2018
Uchwała RMT 818/2018w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 817/2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Paderewskiego 5/11 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 816/2018w sprawie założenia i nadania statutu Przedszkolu Miejskiemu Nr 18 w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 815/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wspieramy Mamy”. 22.02.2018
Uchwała RMT 814/2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.02.2018
Uchwała RMT 813/2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.02.2018
Uchwała RMT 812/2018w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody. 22.02.2018
Uchwała RMT 811/2018w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 6 i nr 11 stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych przy ul. Szosa Lubicka 51/53 w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 810/2018w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Jęczmiennej 8 w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 809/2018w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Klonowica 41 w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 808/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 807/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 806/2018w sprawie nadania nazwy rondo adw. Stefana Michałka. 22.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A