Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Data (2019-01-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20656
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 12/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę rozszerzenia (upgrade) posiadanych przez Kupującego licencji. 10.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 11/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, dot. modernizacji osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 23 kamer. 10.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 5/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.15.2019.EB 10.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2019Przetarg nieograniczony na rewitalizację Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu 10.01.2019
Zarządzenie PMT 14/2019w sprawie przyjęcia służebności gruntowych 09.01.2019
Zarządzenie PMT 13/2019w sprawie regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 12/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu w rejonie ulicy Łódzkiej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 09.01.2019
Zarządzenie PMT 11/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/6) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 10/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/5) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 9/2019w sprawie ustalenia Regulaminu pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 8/2019w sprawie ustalenia Regulaminu drugich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu , w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 09.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 8/2019Data zgromadzenia:13.01.2019
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50
09.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2019Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc - nowy termin składania ofert: 18.01.2019 09.01.2019
Zarządzenie PMT 7/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska urzędnicze 09.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 7/2019Data zgromadzenia:12.01.2019
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50
09.01.2019
Zarządzenie PMT 6/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 6/2019Data zgromadzenia: 12.01.2019
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 11.45
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Plac koło Łuku Cezara od strony Fosy Staromiejskiej.
Trasa przejścia: miejsce rozpoczęcia; plac koło Łuku Cezara od strony Fosy Staromiejskiej - plac przy Łuku Cezara od strony Placu Rapackiego - Plac Rapackiego(przejście dla pieszych)- droga koło pomnika J. Piłsudskiego - droga przez park do alei Niezależnego Zrzeszenia Studentów - chodnikiem ulicą Mickiewicza- zakończenie trasy; budynek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
09.01.2019
Zarządzenie PMT 5/2019w sprawie powołania Rady Sportu ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania 08.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 5/2019Data zgromadzenia: 18.01.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11.30-13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika
Przemarsz: Rynek Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, zachodnia część Rynku Nowomiejskiego, ul. św. Katarzyny do ul. Dąbrowskiego, w prawo pl. Św. Katarzyny do Ronda Podoficerów i do pomnika gen. Józefa Hallera przy ul. Piastowskiej
Zakończenie: Pomnik gen. Józefa Hallera
08.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.63.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 08.01.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży (dot. Szosy Bydgoskiej). 08.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A