Uchwała nr 14/94

Rady Miejskiej Torunia

z dnia 21 lipca 1994 r.

 

 

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Torunia.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z 1990 r. poz. 95 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Miejska Torunia

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się w skład Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej radnych:

1.      Waldemar Achramowicz

2.      Jan Adamiak

3.      Grzegorz Dombrowski

4.      Tadeusz Dziecinniak

5.      Marian Frąckiewicz

6.      Krzysztof Kacprowicz

7.      Wiesław Kaźmierkiewicz

8.      Barbara Królikowska-Ziemkiewicz

9.      Andrzej Ruciński

10.  Wacław Stankowski

11.  Marek Wakarecy

12.  Jerzy Wieczorek

 

 

§ 2.

 

Powołuje się w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej następujących radnych:

1.      Tadeusz Dziecinniak

2.      Marian Frąckiewicz

3.      Tadeusz Pawłowski

4.      Roman Półtorak

5.      Wojciech Rypyść

6.      Józef Surman

7.      Jan Szczepkowski

8.      Danuta Zając

9.      Krzysztof Żebrowski

 

 

§ 3.

 

Powołuje się w skład Komisji Gospodarki Komunalnej następujących radnych:

1.      Mieczysław Drejer

2.      Jacek Drychta

3.      Barbara Królikowska-Ziemkiewicz

4.      Paweł Liberadzki

5.      Krzysztof Makowski

6.      Tadeusz Pawłowski

7.      Andrzej Ruciński

8.      Józef Surman

9.      Danuta Zając

10.  Michał Zaleski

11.  Krzysztof Żebrowski

 

 

§ 4.

 

Powołuje się w skład Komisji Praworządności i Porządku Publicznego następujących radnych:

1.      Janusz Borkowski

2.      Jolanta Lewandowska

3.      Olesław Nowicki

4.      Marek Przybysz

5.      Krzysztof Sobczak

6.      Leonard Wiśniewski

 

 

§ 5.

 

Powołuje się w skład Komisji Zdrowia następujących radnych:

1.      Janusz Borkowski

2.      Maria Łapkiewicz

3.      Ryszard Łaszewski

4.      Jerzy Matyjek

5.      Olesław Nowicki

6.      Włodzimierz Rudziński

7.      Maria Skrzypek

8.      Wacław Stankowski

9.      Kazimierz Zawal

 

 

§ 6.

 

Powołuje się w skład Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji następujących radnych:

1.      Wacław Bała

2.      Zdzisław Bociek

3.      Jerzy Janczarski

4.      Sabina Leszczyńska

5.      Bogdan Major

6.      Wojciech Piechota

7.      Wiesław Rapsiewicz

8.      Włodzimierz Rudziński

9.      Wojciech Rypyść

10.  Marek Wakarecy

11.  Jerzy Wieczorek

12.  Jerzy Wiśniewski

 

 

§ 7.

 

Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej następujących radnych:

1.      Waldemar Achramowicz

2.      Janina Darlewska

3.      Czesław Degórski

4.      Mieczysław Drejer

5.      Jolanta Lewandowska

6.      Krzysztof Makowski

7.      Czesław Marczak

8.      Marek Przybysz

9.      Michał Zaleski

 

 

§ 8.

 

Powołuje się w skład Komisji Oświaty następujących radnych:

1.      Jan Adamiak

2.      Wacław Bała

3.      Czesław Degórski

4.      Jacek Drychta

5.      Zbigniew Ernest

6.      Jerzy Janczarski

7.      Wiesław Kaźmierkiewicz

8.      Maria Łapkiewicz

9.      Ryszard Łaszewski

10.  Teresa Nowacka

11.  Wiesław Rapsiewicz

12.  Jerzy Wiśniewski

13.  Andrzej Wojciechowski

14.  Kazimierz Zawal

 

 

§ 9.

 

Powołuje się w skład Komisji Ochrony Środowiska następujących radnych:

1.      Zdzisław Bociek

2.      Janina Darlewska

3.      Paweł Liberadzki

4.      Bogdan Major

5.      Czesław Marczak

6.      Teresa Nowacka

7.      Roman Półtorak

8.      Jan Szczepkowski

 

 

§ 10.

 

Powołuje się w skład Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej następujących radnych:

1.      Grzegorz Dombrowski

2.      Zbigniew Ernest

3.      Krzysztof Kacprowicz

4.      Sabina Leszczyńska

5.      Jerzy Matyjek

6.      Wojciech Piechota

7.      Maria Skrzypek

8.      Krzysztof Sobczak

9.      Leonard Wiśniewski

10.  Andrzej Wojciechowski

 

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Sekretarz Obrad                                                                     Przewodniczący

/-/dr Jan Adamiak                                                                   Rady Miejskiej Torunia

                                                                                              /-/mgr inż. Bogdan Major