Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4078432
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz wniosku (.doc)
    Formularz wniosku (.pdf)

Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
WPiW 14.13
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Podatków i Windykacji
Referat: Zespół Podatków i Opłat Lokalnych
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 74 , e-mail: wpiw@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz 1000 z późn. zm)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
1. "Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej" (WPiW-XII)
2. Załączniki:
- dokumenty potwierdzające słuszność żądania

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji:
Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
Toruń, ul. Grudziądzka 126 b
tel.  56-611 85 14

V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87 - 100 Toruń.

VI. Uwagi
Brak


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A