Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    formularz
    Grupa inicjatywna - tabelka

Wsparcie finansowe w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców
WPiT 15.3
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Promocji i Turystyki
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56-611 87 85

 

Podstawa prawna

  • Uchwała Nr 801/10 Rady Miasta Torunia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • formularz według wzoru wniosku - oferty

  • w przypadku niesformalizowanych grup mieszkańców - wypełniony wniosek wraz z listą z podpisami co najmniej 10 osób

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 30 dni po podjęciu decyzji przez Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Promocji i Turystyki
ul. Wały gen Sikorskiego 8

tel. 56 611 86 76

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Pisemny wniosek należy składać osobiście w pokoju nr 47 lub za pośrednictwem poczty na oryginalnych formularzach
0.2


     
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A