Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.01.2021


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

Chełmża, ul. Prusa 12, ul. Konopnickiej 20-22
(sprzedane)


Adres:
Chełmża, ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22

Powierzchnia działki:
1.768 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość usytuowana jest w południowej części miasta Chełmża, na obszarze osiedla z dominującą zabudową jednorodzinną. Jest to nieruchomość narożna. Dojazd do nieruchomości prowadzi drogą o nawierzchni utwardzonej. W jej skład wchodzą trzy działki geodezyjne nr 62/7, 62/9 i 62/10 o łącznej pow. 0,1768 ha. Działki tworzą regularny kształt na bazie prostokąta.W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny oraz niewielkich rozmiarów parterowy budynek gospodarczy, pozostałości oczka wodnego, nasadzenia. Teren jest ogrodzony, częściowo utwardzony. W ogrodzeniu nieruchomości od strony ul. Konopnickiej znajduje się częściowo teren prywatny, stanowiący działkę geod. nr 62/33. Budynek został zbudowany jako mieszkalny, z częścią na działalność gospodarczą. Budynek w głównej bryle jest parterowy z poddaszem użytkowym, z parterową przybudówką, w części podpiwniczony. Po środku budynku, od strony podwórza mieści się duży garaż (wysoki na 4m). Parterowa przybudówka posiada płaski stropodach, na którym urządzono taras z ozdobną balustradą. Pomieszczenia przeznaczone na działalność zaadaptowano na mieszkania, które były przedmiotem najmu. W skład budynku wchodzi sześć mieszkań zlokalizowanych na parterze, jedno w podpiwniczeniu plus zagospodarowane poddasze. Do każdego z mieszkań na parterze i w podpiwniczeniu prowadzą osobne wejścia. W ocenie rzeczoznawcy majątkowego wszystkie pomieszczenia wymagają kapitalnego remontu. Na poddasze prowadzą dwa wejścia usytuowane od strony podwórza. Do garażu wjazd prowadzi przez szerokie rozwierane wrota stalowe. Budynek od kilku lat, w znacznej części, jest nieogrzewany, pomieszczenia i elewacja pilnie wymagają remontu. Z uwagi na brak inwentaryzacji na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku od części mieszkalnej (470,4m2) oraz powierzchni zabudowy rzeczoznawca majątkowy ustalił, że powierzchnia całkowita obiektu wynosi 595m2 i powierzchni netto 505 m2.Obecnie nieruchomość stanowi pustostan, dotychczasowi lokatorzy opuścili zajmowane lokale i nieruchomość znajduje się w dyspozycji Gminy Miasta Toruń.

Infrastruktura techniczna:
Teren przyległy jest uzbrojony w energię elektryczną, wodę i gaz. Instalacja c.o. obecnie nieużytkowana.

Forma rozdysponowania:
Sprzedaż przysługującego Gminie Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmża położonego w Chełmży przy ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22, oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 62/7, 62/9 i 62/10 o łącznej powierzchni 0,1768 ha, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00031085/5 wraz z prawem własności znajdujących się na nim budynków i budowli. Nabywca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Gminy Miasta Chełmża w wysokości 1 % wartości nieruchomości + podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności. Obecnie wysokość tej opłaty wynosi 762,00 zł brutto za cały rok. Regulamin przetargu na stronie www.bip.torun.pl, Zarządzenie Nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 maja 2018r.Termin przetargu:
19 czerwca 2018

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Cena wywoławcza:
260.000,- PLN

Termin wpłacania wadium:
brak daty

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Informacje o wyniku przetargu:
I, II, III ustne przetargi nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym - nikt nie wpłacił wadium. IV przetarg przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2018r. wyłonił nabywcę za cenę 262.600,00 zł

Historia oferty:
I, II i III ustne przetargi nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym - nikt nie wpłacił wadium. IV przetarg przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2018r. wyłonił nabywce nieruchomości za cenę 262.600,- zł

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń
Iwona Więckowska
tel. 56 6118401
i.wieckowska@um.torun.plUwagi:
UWAGA! Wadium należy uiścić na konto Urzędu Miasta Torunia - Bank Millennium S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400. W celu uzyskania mapy lub regulaminu przetargu drogą elektroniczną lub faksem prosimy o kontakt z osobą prowadzącą. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Data wytworzenia: 21-11-2017
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 18-10-2017 11:53:39
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 12:40:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A