Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 29.11.2015
 Wybory i referenda
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni Miasta Torunia
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Obwieszczenia RMT
• Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Zgłoszenie z projektem budowlanym
• Inne dokumenty
• Petycje
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• Praca w Urzędzie Miasta
• Praca w innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2016
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 566004
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 17
1-7 8-14 15-17 
 
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń
tel. 56 622 79 33, 56 622 74 18
e-mail: sekretariat@1lo.torun.pl
www.1lo.torun.pl
dyrektor Glura Elżbieta 
 
III Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3)
ul. Raszei 1, 87-100 Toruń
tel. 56 6487405
e-mail: zso3_sekretariat@3lo.torun.pl
www.3lo.torun.pl
dyrektor Więckowski Andrzej 
 
IV Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4)
ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń
tel. 0-56 622 12 28, 622 24 57
e-mail: sekretariat@loiv.torun.pl
www.loiv.torun.pl
Dyrektor Białek Małgorzata 
 
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń
tel. 56 622 45 18
e-mail: sekretariat@vlo.torun.pl
www.vlo.torun.pl
dyrektor Olszewski Marcin 
 
VI Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Nr 1)
ul. Wojska Polskiego 47 A, 87-100 Toruń
tel. 56 623 17 09
e-mail: zs_1@poczta.onet.pl
www.zs1.torun.pl
dyrektor Matuszewicz Zbigniew 
 
VII Liceum Ogólnokształcące
ul. Batorego 39 B, 87-100 Toruń
tel. 56 655 87 54, 56 623 83 23
e-mail: lo7@viilo.torun.pl
www.viilo.torun.pl
Oddział integracyjny:Tak
dyrektor Ewa Mastalerz 
 
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Rydygiera 12 A, 87-100 Toruń
tel. 56 648 38 60, 648 36 70
e-mail: ixlotorun@interia.pl
www.ixlo.torun.pl
Dyrektor Szefler Roman 

1-7 8-14 15-17 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A