Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 25.04.2017
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 17
1-7 8-14 15-17 
 
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń
tel. 56 622 79 33, 56 622 74 18
e-mail: sekretariat@1lo.torun.pl
www.1lo.torun.pl
dyrektor Glura Elżbieta 
 
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Raszei 1, 87-100 Toruń
tel. 56 6487405
e-mail: zso3_sekretariat@3lo.torun.pl
www.3lo.torun.pl
dyrektor Więckowski Andrzej 
 
IV Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4)
ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń
tel. 0-56 622 12 28, 622 24 57
e-mail: sekretariat@loiv.torun.pl
www.loiv.torun.pl
Dyrektor Białek Małgorzata 
 
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń
tel. 56 622 45 18
e-mail: sekretariat@vlo.torun.pl
www.vlo.torun.pl
dyrektor Olszewski Marcin 
 
VI Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Nr 1)
ul. Wojska Polskiego 47 A, 87-100 Toruń
tel. 56 623 17 09
e-mail: zs_1@poczta.onet.pl
www.zs1.torun.pl
dyrektor Matuszewicz Zbigniew 
 
VII Liceum Ogólnokształcące
ul. Batorego 39 B, 87-100 Toruń
tel. 56 655 87 54, 56 623 83 23
e-mail: lo7@viilo.torun.pl
www.viilo.torun.pl
Oddział integracyjny:Nie
dyrektor Mastalerz Ewa 
 
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Rydygiera 12 A, 87-100 Toruń
tel. 56 648 38 60, 648 36 70
e-mail: ixlotorun@interia.pl
www.ixlo.torun.pl
dyrektor Ziółkowski Edward 

1-7 8-14 15-17 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A