Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Środa, 16.04.2014
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Kluby radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 14.000 Euro
• Zamówienia do 14.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Zbiórki publiczne
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2014
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 450763
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki >
Nazwa instytucji:

Liczba jednostek: 8
1-7 8 
 
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las
ul. Sienkiewicza 12, 87-100 Toruń
tel. 56 6227729
Dyrektor Czeczko-Durlak Anna 
 
Rodzinny Dom Dziecka
ul. Rzepakowa 1/3, 87-100 Toruń
tel. 56 6545140
Dyrektor Wojciech Cywiński 
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
ul. Donimirskiego 4, 87-100 Toruń
tel. 56 6483679

Placówka działa w ramach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las.
Dyrektor Brzezińska Grażyna 
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3
ul. Bydgoska 74, 87-100 Toruń
tel. 56 6222903

Placówka działa w ramach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las.
Dyrektor Uzarska Małgorzata 
 
Dom Rodzinny
ul. Smocza 11/13, 87-100 Toruń
tel. 56 6572732
dyrektor Siewiński Andrzej 
 
Rodzinny Dom Dziecka
ul. Żytnia 28, 87-100 Toruń
Dyrektor Domu Rodzinnego Rzewuski Krzysztof Jan 
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
ul. Krasińskiego 74, 87-100 Toruń

Placówka działa w ramach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las.
1-7 8 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A