Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 17
1-7 8-14 15-17 
 
Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu
Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 56 622 27 33
e-mail: sekretariat@xlo.torun.pl
www.xlo.torun.pl
dyrektor Dąbkowski Michał 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Toruniu (II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu z klasami dotychczasowego Gimnazjum Nr 29 im. Włodzimierza Puchalskiego w Toruniu)
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń
tel. 56 645 88 47; 56 645 88 46
e-mail: sekretariat@drugielo.torun.pl
www.drugielo.torun.pl
dyrektor Waldemar Gancarz 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń
tel. 56 654 46 13; 56 654 46 30
e-mail: ekonomik@zset.home.pl
www.zset.pl
dyrektor Adamczyk Liliana 
 
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Osikowa 15, 87-100 Toruń
tel. 56 657 37 77
e-mail: sekretariat@zsgh.torun.pl
www.zsgh.torun.pl
dyrektor Wojda Roman 
 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38; 56 623 05 70
e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl
www.zsis.edu.pl
dyrektor Posachowicz Magdalena 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu
ul. Targowa 36/38, 87-100 Toruń
tel. 56 659 85 74
e-mail: zsoit13@wp.pl
www.zsoit13-torun.vizz.pl
dyrektor Królikiewicz Jacek 
 
Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń
tel. 56 654 41 07; 56 654 47 91
e-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl
www.zsmeie.torun.pl
dyrektor Łopatko Małgorzata 

1-7 8-14 15-17 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A