Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.09.2018
  Data publikacji ( 2018-09-23)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5184
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie windy do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 (część działki nr 121 z obrębu 11).
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Stokrotkowej w Toruniu (część działki nr 661, obręb 32) na potrzeby posesji położonej przy ul. Stokrotkowej 6.
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Owocowej w Toruniu (część działki nr 354, obręb 35)na potrzeby posesji położonej przy ul. Jesiennej 17/Owocowej 38.
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiosennej w Toruniu (część działki nr 686, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21.
21 września 2018 W dniu 18 września 2018 r. Fundacja Profilaktyka z Pasją z siedzibą przy ul. Wał Miedzyszyński 233/19 w Warszawie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
21 września 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowo - usługowej nr 1 na zakłąd produkcji, montażu, regeneracji i konserwacji części i podzespołów motoryzacyjnych przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu
20 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie budynku dworca autobusowego na terenie położonym przy ul. Dąbrowskiego 8-24 w Toruniu (dz. nr 17/1, 18/1, 20, 21, 24, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 60/1, obręb 18)
19 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej NN-0,4 kV na terenie położonym przy Placu Teatralnym 1 w Toruniu (część działki nr 62, obręb 12).
19 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo-usługowo-mieszkalnego (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, handel, apteka, kwiaciarnia itp.) na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego 24 w Toruniu (działka nr 123/3, obręb 11).
18 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stefana Batorego (części działek nr 75/1, 76/1 i 102 z obrębu 11).
17 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej WN-110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska 129-135 w Toruniu (działka nr 50/3 oraz części działek nr 49, 50/1, 50/4, 53, 64, 66, obręb 22).
14 września 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn „Rozbudowa ulicy Morelowej w Toruniu” Obręb 28: działki 110/9, 111/4, 111/5 (działka po podziale), 146/6, 121, 120.
14 września 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ulicy Wiązowej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Bartosza Głowackiego w Toruniu” działki nr 399, 785, 416/1, 433/3, 432, 597/2, 482/1, 483, 430, 417, 482/15 (numer działki po projektowanym podziale dz. nr 482/14), 433/2 (działka przejmowana w całości)w obrębie 10.
14 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zmianie wniosku o warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z obiektem handlowo-biurowym i infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/1 obręb 43).
12 września 2018 W dniu 05 września 2018 r. Fundacja WOMEN z siedzibą przy ul. gen. J. Hallera 14/3 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Przedsiębiorczość jest Polską, kobietą, torunianką" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
10 września 2018 Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Poznańskiej w Toruniu (działka nr 892 oraz części działek nr 914, 930, 937/6, obręb 63)
10 września 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 września 2018 r., znak: WAiB.6740.15.6.5.2018 MB dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Włocławskiej (Lipnowskiej) w Toruniu” – dz. nr 286, 287, 288, 289, 291, 292, 296, 297, 298, 343/1 w obrębie 69 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję).
6 września 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II TURA
6 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego na terenie położonym przy ul. gen. Sowińskiego 9-11, Traugutta 1-61 w Toruniu (działka nr 30 oraz części działek nr 27/1, 26/2, obręb 19).
6 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w pasie drogowym ul. Aleksandrowskiej, Lipnowskiej i Otłoczyńskiej w Toruniu (działka nr 339 oraz części działek nr 319, 336, obręb 68)
5 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wielkie Garbary w Toruniu (część działki nr 70, obręb 17) na potrzeby posesji położonej przy ul. Przedzamcze 6-8
5 września 2018 W dniu 27 sierpnia 2018 r. Fundacja Bajarka z siedzibą przy ul. Kozackiej 17-19/7 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Laktacyjna grupa wsparcia" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
5 września 2018 W dniu 31 sierpnia 2018 r. Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń z siedzibą przy ul. Łokietka 3 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Film dokumentalny Od Nowa" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
5 września 2018 W dniu 30 sierpnia 2018 r. Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 7/10 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy Szpulka" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
4 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wielkie Garbary w Toruniu (część działki nr 70, obręb 17) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wielkie Garbary 2/Browarna 1-5.
31 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu podejmującym zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wraz z oświetleniem na terenie położonym przy ul. Suleckiego w Toruniu (część działki 91/4, obręb 58).
31 sierpnia 2018 W dniu 22 sierpnia 2018 r. Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa z siedzibą przy ul. Dybowskiej 10-12 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Średniowieczny Toruń wciąż żywy" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
30 sierpnia 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastruktura techniczną w ciągu ulic Równinna, Polna, Morwowa, Płaska w Toruniu”. Działki przeznaczone pod inwestycję w całości położone w liniach rozgraniczających: obręb 40: 94, 119, 120/8, 123; obręb 41: 39/2, 51/9, 51/10, 59/6, 59/9, 61/6, 67/5, 68/1, 68/2, 68/3, 69/8, 70/3, 71, 75, 79/4, 80/4, 81/4, 82, 83/4, 83/7, 83/8; obręb 44: 29/2, 32/9, 33/8, 33/9, 33/10, 225/1, 227, 229/4, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 229/10; obręb 45: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65/10, 65/12, 65/13, 66/1, 67/1, 111, 112, 116, 117, 118,119 Działki przeznaczone pod inwestycję po podziale : obręb 40: 81/9, 82/4, 96/1, 108/2, 108/4, 110/2, 112/4, 112/6, 113/2, 113/4, 118/5, 118/7, obręb 41: 38/3, 40/6, 52/3, 52/5, 53/11, 72/2, 74/1, 83/15, 83/13, 83/17, 83/11, obręb 44: 32/18, 32/16, 32/14, 33/16, 33/14, 59/2, 61/2, 123/67, 123/69, 123/71, 221/2, 222/2, 223/2, 224/33, 224/31, 224/35, 225/3, 231/3, 231/5, obręb 45: 65/18, 129/73, 203/6, 203/4 Działki dla których ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji - czasowe zajęcie działek w całości i po podziale: obręb 40: 81/10, 81/8, 82/1, 82/3, 96/2, 108/3, 110/3, 110/4, 112/3, 112/5, 112/7, 113/3, 113/5, 118/2, 118/6, 118/8, 118/10, 116 obręb 41: 38/1, 38/4, 39/4, 39/5, 40/1, 40/7, 51/12, 53/5, 53/8, 53/12, 69/13, 69/14, 72/3, 74/2, 83/12, obręb 44: 32/17, 33/4, 33/17, 33/13, 70/7, 75, 123/4, 123/5, 123/6, 123/66, 123/68, 123/15, 123/17, 123/70, 226, 228, 231/4, 231/6, obręb 45: 21, 22/1, 23, 24, 25, 31/3, 32/1, 51, 60/1, 65/6, 65/7, 65/11, 65/14, 65/19, 79/1, 79/5, 79/6, 79/11, 79/12, 85/16, 107,115/3, 123/1, 123/2, 124/4, 129/4, 129/7, 129/74, 129/21, 194/1, 203/7, 203/5, 203/3, 215/1, 215/2, obręb 47: 270/5, 270/6, 270/4, 274/3, 274/4, 275/3, 275/5, 277/1, 277/2, 278.
29 sierpnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "prowadzenie punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przy ul. św. Józefa 74A w Toruniu"
29 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Romantycznej w Toruniu (działki nr 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/10, 94/40, 94/51, obręb 78)

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A