Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 25.04.2017

Liczba wejść na stronę: 136803

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych


Kierownictwo urzędu:

Fiderewicz Zbigniew - I Zastępca Prezydenta Torunia:

Flisykowska-Kacprowicz Magdalena - Skarbnik Miasta Torunia:

Rakowicz Andrzej - III Zastępca Prezydenta Torunia:

Rasielewski Zbigniew - II Zastępca Prezydenta Torunia:

Szczubiał Mariusz - Zastępca Skarbnika Miasta:

Zaleski Michał - Prezydent Miasta Torunia:

Radni Rady Miasta:

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Klubu Radnych Czas Gospodarzy:

Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia:

Gulewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej:

Jakubaszek Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP:

Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych,:

Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Klubu Radnych Czas Mieszkańców:

Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki:

Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia:

Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Rzymyszkiewicz Michał - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych.:

Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

Tuszyńska Dagmara - Radna Miasta Torunia:

Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia:

Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji:

Zając Danuta - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia:

Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Rady Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji:

Wydział Ochrony Ludności:

Drozdowski Piotr:

Królikowski Jerzy - zastępca dyrektora wydziału:

Noskowicz Dariusz:

Pleskot Janusz:

Rabuszak Andrzej:

Wierzba Tadeusz - dyrektor wydziału:

Urząd Stanu Cywilnego:

Idzikowska Dorota:

Orłowska Ewa - zastępca kierownika:

Pułkownik Katarzyna - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

Umżyńska Wiesława - zastępca kierownika:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta:

Iżycka Aleksandra - dyrektor BTCM:

Wydział Kultury:

Derkowski Zbigniew - dyrektor wydziału:

Giza Piotr:

Wydział Architektury i Budownictwa:

Adamska Małgorzata - kierownik referatu architektury i urbanistyki:

Deczyński Edmund:

Gutkowska Beata - kierownik referatu budownictwa:

Kwiatkowska Jadwiga:

Matuszewska Renata - zastępca dyrektora wydziału:

Osłowski Andrzej - kierownik referatu infrastuktury technicznej:

Popielewski Adam - Architekt Miasta, dyrektor wydziału:

Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego:

Kossakowska Ewa - dyrektor biura:

Wydział Prawny:

Kuklińska Agnieszka:

Romanowska Beata - dyrektor wydziału:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Kończal Jarosław - Pełnomocnik PMT ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

Miłoszewska Izabela - dyrektor wydziału:

Opalińska Renata - przewodnicząca zespołu:

Przybysz Andrzej:

Wydział Ewidencji i Rejestracji:

Andrzejak Anna:

Brzezik-Magdowska Anna - kierownik referatu rejestracji pojazdów i nadzoru:

Brzozowska Małgorzata:

Fischer Dariusz:

Jasińska Aleksandra:

Jurkiewicz Barbara - kierownik referatu działalności gospodarczej:

Kisielewski Krzysztof - dyrektor wydziału:

Klein Ewa:

Kowalkowska Hanna:

Kukiełczyńska Jolanta:

Kwiatkowski Roman:

Maciejewska Barbara:

Makarewicz Agnieszka:

Oczachowska Monika:

Pyznarska Wanda:

Rutkowska Agnieszka:

Szulist Anna:

Szwed Krystyna:

Szyplik Maria Hanna:

Typek Łukasz:

Wojnowska Teresa:

Wydział Spraw Administracyjnych:

Czyż-Zaleska Iwona - kierownik referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Kuczkowski Maciej:

Przybysz Grażyna - dyrektor wydziału:

Rzymyszkiewicz Aleksandra:

Wojdyło Jerzy:

Wydział Edukacji:

Nowicka-Skuza Katarzyna - zastępca dyrektora wydziału:

Łukaszewska Anna - dyrektor:

Miejski Rzecznik Konsumentów:

Sawicka Bożena - Miejski Rzecznik Konsumentów:

Wydział Gospodarki Komunalnej:

Kowallek Marcin - dyrektor wydziału:

Przybyszewski Krzysztof - kierownik referatu publicznego transportu zbiorowego:

Tyczyński Radosław:

Woźnicki Rafał - zastępca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych:

Wydział Inwestycji i Remontów:

Maksim Marcin - dyrektor wydziału:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Kowalkowski Łukasz - zastępca dyrektora:

Krawiec Wiktor - dyrektor:

Pęszyńska-Jędrzejewska Małgorzata:

Rynkowski Adrian - kierownik referatu postępowania administracyjnego:

Szmyd Maria - kierownik referatu ewidencji i dzierżaw:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

Romaniszyn Mirosława - Miejski Konserwator Zabytków:

Wydział Środowiska i Zieleni:

Borzych Hanna:

Burak Szczepan - dyrektor wydziału:

Pomianowska Halina:

Swinarska Jolanta - kierownik referatu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Wydział Budżetu i Planowania Finansowego:

Pietrzak Aneta - dyrektor wydziału:

Biuro Rady Miasta:

Wiliński Marek:

Wydział Podatków i Windykacji:

Klepaczko Katarzyna:

Linowska Anna:

Manelski Adam:

Mierzejewska Agnieszka:

Ozimkiewicz Anna:

Skowrońska Maria - dyrektor wydziału:

Soszyńska Wiktoria:

Stańko-Dąbkowska Bogusława - kierownik referatu księgowości podatkowej:

Szatkowski Jarosław - kierownik referatu egzekucji:

Wydział Geodezji i Kartografii:

Adamczyk Dariusz - dyrektor wydziału, geodeta powiatowy:

Ossowska Krystyna:

Wydział Organizacji i Kontroli:

Czechowski Przemysław - kierownik referatu administracyjnego:

Józefiak Alicja - kierownik referatu kadr:

Popławski Romuald - dyrektor wydziału:

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego:

Lewandowska-Robak Maja - dyrektor wydziału:

Niedziałkowska Anna:

Wydział Sportu i Turystyki:

Dąbrowska Katarzyna:

Soczyńska Mariola - dyrektor wydziału:

Szarszewski Łukasz - kierownik referatu sportu:

Zakrzewski Adam:

Wydział Księgowości:

Gawarkiewicz Teresa - dyrektor wydziału:

Biuro Mieszkalnictwa:

Kowalska Elżbieta - dyrektor:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji:

Piotrowicz Paweł - dyrektor:

Wydział Promocji:

Banaszczuk-Kisiel Ewa - dyrektor wydziału:

Kunert Tomasz:

Kancelaria Prezydenta Miasta:

Stasiuk-Lewandowska Marta - dyrektor kancelarii:

Wydział Informatyki:

Konstanty Piotr - dyrektor wydziału:

Dom Muz
Grzeszkowiak Tomasz - dyrektor:

Kopańska Elżbieta:

Wygonowska Lidia - Główna księgowa:

Ogród Zoobotaniczny
Gęsińska Beata - dyrektor:

Miejski Zarząd Dróg
Andrzej Glonek:

Kalinowski Stefan - z-ca dyrektora:

Kurzawski Mateusz:

Rafał Wiewiórski - Dyrektor:

Tomasz Tupalski - kierownik działu:

Centrum Kultury Dwór Artusa
Grochowalska Bogumiła:

Iwona Tyczyńska:

Karolina Pietrzak - Główna księgowa:

Pijanowski Marek - dyrektor:

Łukasz Lewandowski:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Grzegorz Brożek - wiceprezes MPO:

Honorata Ikiert - główna księgowa:

Marek Masalski:

Rajczyk Dariusz:

Rozwadowski Piotr - Prezes:

Muzeum Okręgowe
Rubnikowicz Marek - dyrektor:

Tybus-Bugajska Agnieszka - zastępca dyrektora:

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Żółtowska Beata - prezes:

Teatr Baj Pomorski
Kaźmierska Bernadetta - główna księgowa:

Lisowski Zbigniew - dyrektor:

Młodzieżowy Dom Kultury
Skonieczka Ewa - dyrektor:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Adam Szumlas - Zastępca prezesa:

Piotr Rama - Zastępca prezesa:

Szymański Janusz - prezes:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Bartłomiejus Hanna:

Ciesielska Anna:

Puzdrowska Renata - dyrektor:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Bogdan Górzyński - wiceprezes:

Majewski Władysław - Prezes:

Pluciński Łucjan - Wiceprezes:

Ruczkowska Ewelina:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Czekała Marek - dyrektor:

Dudzik Paweł:

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stasiak Anna - dyrektor:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Janusz Bobek:

Mikulska Monika - dyrektor:

Roman Bicki - były dyrektor ZGM:

Targi Toruńskie Sp. z o.o.
Zawal Kazimierz - prezes:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dybiński Aleksander - Dyrektor:

Straż Miejska
Bartulewicz Mirosław - Komendant Straży Miejskiej:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Bielski Robert - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej:

Biernat Anna - Kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych:

Bochenek Jarosław - dyrektor:

Dzikowska Barbara:

Kraśkiewicz Iwona:

Lewandowska Bogusława - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych:

Luiza Bajdak:

Majszak Aneta:

Marcin Cięgotura:

Podgórska Kazimiera:

Popiela Kamila - Kierownik Działu:

Popławska Małgorzata - Kierownik Działu:

Poremska Joanna - Kierownik Działu:

Radzimska Agnieszka - Kierownik Działu:

Stolarczyk Piotr - Zastępca Dyrektora:

Sudzińska Maria:

Urbańska Irena:

Ośrodek Informacji Turystycznej
Wiśniewski Szymon - dyrektor:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Mazur-Świerczyńska Monika - prezes:

Specjalistyczny Szpital Miejski
Zaleska Krystyna - dyrektor:

Miejska Przychodnia Specjalistyczna
Mleczek-Dąbrowska Bożena - Dyrektor:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Sienkiewicz Małgorzata - kierownik:

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Jurkiewicz Tomasz - Kierownik:

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień
Gadziomska Maria Danuta - Dyrektor:

Dom Pomocy Społecznej
Kobyłecki Andrzej - dyrektor:

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las
Czeczko-Durlak Anna - dyrektor:

Rodzinny Dom Dziecka
Cywiński Wojciech - dyrektor:

Halota Iwona:

Halota Olgierd:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
Brzezińska Grażyna:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3
Uzarska Małgorzata:

Dom Rodzinny
Siewiński Andrzej - dyrektor:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Śmiarowska Grażyna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 1
Blum Anna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 2
Gładkowska Dorota - dyrektor:

Szlendak Aleksandra:

Przedszkole Miejskie Nr 3
Pakulska Anita - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 4
Jankowska Halina - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 5
Węder Jolanta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 6
Pesta Dorota - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 7
Juźków Joanna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 8
Rutkowska Joanna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 9
Stalmirska Grażyna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 10
Piątkowska Elżbieta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 11
Czekała Małgorzata - dyrektor:

Urbaniak Jadwiga:

Przedszkole Miejskie Nr 12
Witczak Dorota - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 13
Czapiewska Hanna:

Matczak Anna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 14
Kwiatkowska Małgorzata:

Struszek Katarzyna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 15
Lamparska Jadwiga - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 16
Augustyniak Ewa:

Lamparska-Borowicz Maria:

Szkopińska Jolanta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 17
Blek Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szulc Dorota - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 2
Cieszkowska Beata - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 3
Stupak-Komorowska Lidia - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 5
Będkowska Barbara - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 6
Karaś Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 7
Fechner-Sędzicka Iwona - dyrektor:

Gancarz Jacek:

Szkoła Podstawowa Nr 8 (w Zespole Szkół Nr 8)
Bortnowski Grzegorz - dyrektor:

Danuta Secemska:

I Liceum Ogólnokształcące
Glura Elżbieta - dyrektor:

III Liceum Ogólnokształcące
Więckowski Andrzej - dyrektor:

IV Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4)
Białek Małgorzata - Dyrektor:

V Liceum Ogólnokształcące
Olszewski Marcin - dyrektor:

VI Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Nr 1)
Matuszewicz Zbigniew - dyrektor:

VII Liceum Ogólnokształcące
Ewa Mastalerz - dyrektor:

Malicka Genowefa:

IX Liceum Ogólnokształcące
Szefler Roman:

Ziółkowski Edward - dyrektor:

X Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Nr 10)
Drozdowski Andrzej:

Dąbkowski Michał - dyrektor:

II Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2)
Jamiński Mariusz:

Waldemar Gancarz - dyrektor:

Zespół Szkół Ekonomicznych
Żołnierkiewicz Grażyna - dyrektor:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Wojda Roman - dyrektor:

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Pyrczak Józef - dyrektor:

XIII Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13)
Olewnik Jerzy - dyrektor:

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
Łopatko Małgorzata - dyrektor:

VIII Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego)
Przedpełska Urszula - dyrektor:

Zespół Szkół Samochodowych
Hejka Mirosław:

Marzanna Podpora - dyrektor:

Gimnazjum Nr 2
Dariusz Rogulski - dyrektor:

Kluczewski Władysław:

Gimnazjum Nr 3
Ziętara Izabela - dyrektor:

Gimnazjum Nr 7 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13)
Olewnik Jerzy - dyrektor:

Gimnazjum Nr 8 (w Zespole Szkół Nr 8)
Bortnowski Grzegorz - dyrektor:

Danuta Secemska:

Gimnazjum Nr 9 (w Zespole Szkół Nr 9)
Gajewski Maciej - dyrektor:

Gimnazjum Nr 10 (w Zespole Szkół Nr 7)
Cieślak Iwona - dyrektor:

Mincer Anna:

Gimnazjum Nr 11 (w Zespole Szkół Nr 10)
Drozdowski Andrzej:

Dąbkowski Michał - dyrektor:

Gimnazjum Nr 14 (w Zespole Szkół Nr 14)
Woźniak Ireneusz - dyrektor:

Gimnazjum Nr 15 (w Zespole Szkół Nr 15)
Napierski Antoni - dyrektor:

Gimnazjum Nr 16 (w Zespole Szkół Nr 16)
Górska Grażyna - dyrektor:

Strzyżewska Barbara:

Gimnazjum Nr 18 (w Zespole Szkół Nr 5)
Suckiel Małgorzata - dyrektor:

Gimnazjum Nr 6 (w Zespole Szkół Nr 1)
Matuszewicz Zbigniew - dyrektor:

Gimnazjum Nr 21
Rojewska Ewa - dyrektor:

Gimnazjum Nr 24 (w Zespole Szkół Nr 24)
Wysota Bożena - dyrektor:

Gimnazjum Nr 28 (w Zespole Szkoł Nr 28)
Sułkowska Grażyna - dyrektor:

Gimnazjum Nr 29 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2)
Waldemar Gancarz - dyrektor:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Więckowski Andrzej - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 9 (w Zespole Szkół Nr 9)
Gajewski Maciej - dyrektor:

Gimnazjum Nr 31 (w Zespole Szkół Nr 31)
Adam Orgacki - dyrektor:

Antonowicz Wanda:

Szkoła Podstawowa Nr 10 (w Zespole Szkół Nr 7)
Cieślak Iwona - dyrektor:

Mincer Anna:

Szkoła Podstawowa Nr 13
Aneta Tadajewska:

Szymański Wojciech - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 11
Łoś Jolanta - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 15 (w Zespole Szkół Nr 15)
Napierski Antoni - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 16 (w Zespole Szkół Nr 16)
Górska Grażyna - dyrektor:

Strzyżewska Barbara:

Szkoła Podstawowa Nr 17
Iwanowska Barbara:

Szudzik Tadeusz - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 18 (w Zespole Szkół Nr 5)
Suckiel Małgorzata - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 23
Duszyńska Joanna:

Muszyńska Iwona - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 24 (w Zespole Szkół Nr 24)
Wysota Bożena - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 27
Czarnowska Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 28 (w Zespole Szkół Nr 28)
Sułkowska Grażyna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 31 (w Zespole Szkół Nr 31)
Adam Orgacki - dyrektor:

Antonowicz Wanda:

Szkoła Podstawowa Nr 32
Rzemieniuk Bożena - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 33
Lewandowska Laurencja - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 34 (w Zespole Szkół Nr 34)
Hoppe Beata - dyrektor:

Zespół Szkół Muzycznych, Szkoła Muzyczna I Stopnia
Zawacka-Wakarecy Dorota - dyrektor:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Waczyńska Joanna - dyrektor:

Centrum Kształcenia Praktycznego
Borowski Tomasz - dyrektor:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Duszyńska Joanna - dyrektor:

Janas Monika:

Gimnazjum Nr 34 (w Zespole Szkół Nr 34)
Hoppe Beata - dyrektor:

Zespół Szkół Muzycznych, Szkoła Muzyczna II Stopnia
Zawacka-Wakarecy Dorota - dyrektor:

Zespół Szkół Nr 6
Golon Alicja - dyrektor:

Zespół Szkół Muzycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Zawacka-Wakarecy Dorota - dyrektor:

Zespół Szkół Nr 26
Bielecka-Skop Małgorzata - dyrektor:

Zespół Szkół Muzycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
Zawacka-Wakarecy Dorota - dyrektor:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
Dargiel Karol - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Banicki Michał:

Bilińska Kamila:

Blok Jerzy:

Budzichowska Monika:

Horbulewicz Adam - dyrektor:

Jurkiewicz Renata:

Murawska Dorota:

Pająkowska Alina:

Przybyła Edyta:

Pszczółkowska-Rudnicka Bożena:

Smętek Beata:

Stawska Ewa:

Strzałkowska Daria:

Strzelecka Bogumiła:

Ziach Agnieszka:

Zespół Szkół Technicznych
Jankowska Agnieszka - dyrektor:

Walter Anna:

Żłobek Miejski nr 1
Kubacka Bogumiła - dyrektor::

Żłobek Miejski nr 2
Wiesława Witkowska-Janusz - dyrektor::

Żłobek Miejski nr 3
Kołowrocka Iwona - dyrektor::

Dom Rodzinny
Rzewuski Krzysztof Jan - dyrektor:

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
Nowicki Andrzej - dyrektor:

Toruńska Agenda Kulturalna
Kubjaczyk Krystian - dyrektor::

Urbitor Sp. z o.o.
Świtalski Wojciech - prezes:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
Maria Karulska - Zastępca dyrektora PSSE w Toruniu:

Wolska Hanna - dyrektor:

Centrum Sztuki Współczesnej
Białowicz Krzysztof:

Kuczma Wacław - dyrektor:

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna
Rozwadowski Bogdan - Prezes:

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
Andrzej Pietrowski - wiceprezes:

Skibiński Roman - prezes:

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Wiśniewska Monika - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 35
Lerman Ewa - dyrektor:

Łęc-Sienkiewicz Małgorzata:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.
Grabowski Grzegorz - prezes:

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
Krzysztof Koman - dyrektor:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
Agnieszka Radzimska:

Agnieszka Skiba:

Anna Biernat:

Joanna Poremska:

Kamila Popiela:

Małgorzata Popławska:

Piotr Stolarczyk - Dyrektor:

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Paweł Modrzyński - Dyrektor:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A