Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018

Liczba wejść na stronę: 63344

Oświadczenia majątkowe radnych


Radni Rady Miasta:

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Klubu Radnych Czas Gospodarzy:

Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia:

Gulewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej:

Jakubaszek Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP:

Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych,:

Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca Klubu Radnych Czas Mieszkańców:

Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia:

Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia:

Litwin Barbara - Radna Miasta Torunia:

Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Rzymyszkiewicz Michał - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych.:

Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

Tuszyńska Dagmara - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej :

Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki:

Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji:

Zając Danuta - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia:

Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Rady Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A