Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.10.2020

Oświadczenia majątkowe archiwalne

Radni Rady Miasta:

Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia:

Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca:

Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki:

Litwin Barbara - Radna Miasta Torunia:

Michałek Iwona - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzenne:

Myrcha Arkadiusz - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Scheuring-Wielgus Joanna - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca:

Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawied:

Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promo:
Kierownictwo urzędu:

Rakowicz Andrzej - III Zastępca Prezydenta Torunia:

Szczubiał Mariusz - Zastępca Skarbnika Miasta:
Urzędnicy:

Borzych Hanna:

Burak Szczepan - dyrektor wydziału:

Deczyński Edmund:

Gazda Michał:

Grunwald Grażyna:

Józefiak Alicja - kierownik referatu :

Jurkiewicz Barbara - :

Kalinowska Magdalena:

Kisielewski Krzysztof - :

Kopczyński Marcin:

Kossakowska Ewa - :

Krawiec Wiktor - :

Królikowski Jerzy - były zastępca dyrektora WOL:

Kukiełczyńska Jolanta:

Kwiatkowska Jadwiga:

Kwiatkowski Roman:

Lewandowska-Robak Maja - dyrektor wydziału:

Maciejewska Barbara:

Makowski Maciej:

Maksim Marcin - dyrektor wydziału:

Mitręga Krzysztof - dyrektor:

Nawra Sylwia:

Nawrocka Justyna:

Olszta-Bloch Magdalena - dyrektor wydziału:

Orłowska Ewa - zastępca kierownika:

Pęszyńska-Jędrzejewska Małgorzata:

Popielewski Adam - Architekt Miasta, dyrektor wydziału:

Popławski Romuald:

Pułkownik Katarzyna - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

Rudólff Anna:

Szarszewski Łukasz - kierownik referatu sportu:

Szatkowski Jarosław - kierownik referatu egzekucji:

Szmyd Maria - kierownik referatu ewidencji i dzierżaw:

Szwed Krystyna:

Urbańska Irena:

Wankiewicz Agata:

Wierzba Tadeusz - były dyrektor WOL:

Wojdyło Jerzy:

Wojnowska Teresa:

Woźnicki Rafał - zastępca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych:

Łada Nikodem - kierownik referatu gospodarki odpadami i usłg komunalnych:
Pracownicy samorządowi:

Dargiel Karol - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB): :

Glura Elżbieta - dyrektor (I LO): :

Horbulewicz Adam - : :

Janiszewska Kazimiera - były dyrektor MOPR (MOPR): :

Małecka Elżbieta - dyrektor (SP nr 14, ZS nr 14): :

Małecka Elżbieta - dyrektor (Gim. Nr 14, ZS Nr 14): :

Wiesława Witkowska-Janusz - dyrektor: (Żłobek Miejski nr 2): :

Zaleska Krystyna - były dyrektor (Specjalistyczny Szpital Miejski): :

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A