Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Załatwianie spraw w urzędzie

Jak załatwić sprawę?

   
   
Znaleziono procedur: 265
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>
Symbol Procedura
WSA 2.24 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
WSA 2.25 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WSA 2.19 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich.
WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę/zmiana pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
WŚiE 6.2 Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
WSA 2.1 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
WGN 9.14 NOWOŚĆ!!! Wydanie zaświadczenia w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
BTCM 19.7 Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną na rzecz społeczności lokalnej Zespołu
WGiK 7.8 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
WSA 2.9 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców
WSA 2.29 (2.9.1) Dane osobowe – udostępnianie danych z rejestru PESEL
WSA 2.23 Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WAiB 8.24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji.
WPiW 14.23 Decyzja podatkowa - sprostowanie

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miasta Torunia. Do większości postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypełnienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A