Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.05.2019
 

 (20-05-2019)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 701
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu od 16.04.2019  do 25.04.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres 01.01.18 r. - 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Przedszkole Niepubliczne od 02.04.2019  do 12.04.2019
     Wyniki kontroli w zakresie zgodności wykorzystania dotacji z przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Załączniki:
 
Żłobek Niepubliczny Alfik w Toruniuod 23.01.2019  do 25.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości i terminowości składania Rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Toruń, - zasadności i terminowości ponoszenia wydatków rozliczonych z dotacji otrzymanej z Gminy Miasta Toruń
Załączniki:
 
Prywatny Żłobek Wesołe Żabki w Toruniuod 16.01.2019  do 30.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości i terminowości składania Rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Toruń, - zasadności i terminowości ponoszenia wydatków rozliczonych z dotacji otrzymanej z Gminy Miasta Toruń
Załączniki:
 
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Toruniuod 27.12.2018  do 08.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A