Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.11.2019
 

 (19-11-2019)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 720
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
I Liceum Ogólnokształcące w Toruniuod 05.08.2019  do 16.08.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości pozyskiwania dochodów, ich wydatkowania, ujęcia w księgach rachunkowych, - przyznania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Toruniuod 05.08.2019  do 14.08.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania - ujęcia w księgach rachunkowych oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r .
Załączniki:
 
Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie od 08.07.2019  do 31.07.2019
     Kontrola w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.
Załączniki:
 
Międzyszkolny Klub Sportowy od 24.06.2019  do 27.06.2019
     Kontrola w zakresie zawierania umów o realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu.
Załączniki:
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Toruniu od 06.06.2019  do 28.06.2019
     wyniki kontroli finansowo-księgowej za 2018 r. w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały RMT Nr 84 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania, 2. prawidłowości wydatkowania środków na dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3. terminowego regulowania składek wobec ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US, 4. prawidłowości pozyskiwania dochodów, ich wydatkowania i ujęcia w księgach rachunkowych.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A