Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.06.2019

Liczba wejść na stronę: 55925
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 10115901
Strona główna > 3430501
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3112457
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2977741
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1898800
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1634380
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1455300
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1418877
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1415358
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1205558
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 776934
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 727692
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 353395
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 284377
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 221004
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 183266
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 158201
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 130142
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 116624
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 116300
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 105056
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 102625
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 98032
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 94208
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 90165
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 88392
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 74259
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 72076
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 68204
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 66987
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 66948
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 65225
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 63173
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 62980
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 60795
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 55925
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 54975
Strona główna > Podstawowe dane > 47826
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 47684
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 47018
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 46854
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 43737
Strona główna > Informacje o środowisku > 38569
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 37855
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 33758
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 33336
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 30791
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 29426
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 28832
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 28254
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27046
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 26673
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 25907
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 25813
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 25377
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 24797
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 23548
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 22794
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 22790
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 22710
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 22485
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 22148
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 22095
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20918
Strona główna > Władze miejskie > 20568
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19962
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 19430
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18880
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 18729
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 18577
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 18251
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 17958
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 17579
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17433
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 16927
Strona główna > Budżet Torunia > 16527
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 15993
Strona główna > Plany i programy działania > 15161
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 14947
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 14244
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 14230
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 12917
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 12879
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12510
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 12285
Strona główna > Majątek Gminy > 12120
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 12019
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11523
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 11351
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 11116
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 10941
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10920
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 10659
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 9167
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 9117
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8702
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 8669
Strona główna > Rating miasta Torunia > 8656
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 8625
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8583
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 8576
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 8368
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8319
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 7785
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 7745
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 7123
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 6544
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6510
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6483
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6069
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 4835
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 3656
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3144
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3143
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2478
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1988
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1957
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1911
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1149
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 769
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 467
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 297
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 239
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 237
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 144
Strona główna > KS3 > 49
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 44
Strona główna > KS > 44
Strona główna > Konsultacje społeczne > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 43
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 9
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 1
Strona główna > 1
Suma wszystkich wejść 34589389
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A