Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 22.07.2017

Liczba wejść na stronę: 49756
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 7061035
Strona główna > 2741898
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2459632
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1536376
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1518139
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1381125
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1299077
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 750896
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 631518
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 623251
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 238067
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 204448
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 160586
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 145069
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 124183
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 115983
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 107401
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 91128
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 82673
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 80341
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 80285
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 76862
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 69943
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 68788
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 65451
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 61458
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 60678
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 57404
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 56586
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 53468
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 49756
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 46822
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 41195
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 40225
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 40006
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 35841
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 35745
Strona główna > Podstawowe dane > 35676
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 32781
Strona główna > Informacje o środowisku > 31525
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 31484
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 30534
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 28452
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 26703
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26445
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 24746
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 23302
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 21429
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 19985
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 19831
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 18101
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 18036
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 17567
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 16711
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 16325
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 15820
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 15115
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 15065
Strona główna > Władze miejskie > 14954
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 14786
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 13032
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12257
Strona główna > Budżet Torunia > 11837
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 11635
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11330
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11230
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 11225
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 10910
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10386
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 9952
Strona główna > Plany i programy działania > 9822
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 9662
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 9322
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 9317
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2015 > 9131
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 8544
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 8299
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 8221
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 8109
Strona główna > Majątek Gminy > 7815
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 7764
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 7587
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7556
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 7415
Strona główna > Wybory i referenda > 7372
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7295
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 6150
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6137
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 6082
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 6038
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5791
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 5781
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 5643
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 5468
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 5306
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 5103
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 4828
Strona główna > Rating miasta Torunia > 4754
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 4636
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 4444
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 4397
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 4383
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 4245
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 4195
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 4070
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 3875
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 3310
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2761
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2302
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 2248
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1816
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1646
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1360
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 1116
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1073
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 450
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 151
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 149
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 115
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Suma wszystkich wejść 23314922
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A