Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.04.2017

Liczba wejść na stronę: 48513
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 6769357
Strona główna > 2668035
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2376047
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1494702
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1442295
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1354054
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1278555
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 727003
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 622029
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 602578
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 233610
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 202206
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 136809
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 136676
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 119776
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 114198
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 106306
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 87644
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 79675
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 79171
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 78404
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 74438
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73114
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 68697
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 65442
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 64190
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 59722
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 58196
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 56099
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 55659
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 52491
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 48513
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 45694
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 40333
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 39627
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 38495
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 34212
Strona główna > Podstawowe dane > 33587
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 32836
Strona główna > Informacje o środowisku > 30781
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 30634
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 28039
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 27344
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 26962
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26362
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 25810
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 23071
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 22961
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 20593
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 19875
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 19167
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 17916
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 16795
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 16491
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 16234
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 15571
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 15385
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 13906
Strona główna > Władze miejskie > 13853
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 13844
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 13466
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12085
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 11597
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11226
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11190
Strona główna > Budżet Torunia > 10819
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 10702
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10337
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 9962
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 9863
Strona główna > Plany i programy działania > 9170
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 8901
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 8539
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 8286
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 7979
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2015 > 7957
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7424
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 7327
Strona główna > Majątek Gminy > 7267
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 7216
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7180
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 7131
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 7040
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 6933
Strona główna > Wybory i referenda > 6556
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 6486
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 6441
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6078
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5741
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 5426
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 5258
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 4921
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 4798
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 4756
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 4690
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 4620
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 4319
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 4176
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 3926
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Rating miasta Torunia > 3847
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 3683
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 3599
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 3549
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 3547
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 3446
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 3044
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 2882
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2665
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2275
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 1890
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1780
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1627
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 1535
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1253
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1062
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 449
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 171
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 151
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 115
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 9
Suma wszystkich wejść 22498674
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A