Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 17.08.2018

Liczba wejść na stronę: 53300
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 8474928
Strona główna > 3190464
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2818071
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2120083
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1740603
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1522030
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1390026
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 880205
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 711387
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 678574
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 274325
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 262599
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 213425
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 164879
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 139655
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 123612
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 111112
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 107537
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 94144
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 89765
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 89208
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 85348
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 84443
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 76446
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 70038
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 69843
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 64153
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 61971
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 61601
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 58029
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 53300
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 51427
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 51265
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 49948
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 48604
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 44606
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 44379
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 42490
Strona główna > Podstawowe dane > 42460
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 41096
Strona główna > Informacje o środowisku > 35082
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 34741
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 31116
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 29812
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 28966
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26766
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 25473
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 24862
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 22699
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 22398
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 21405
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 20670
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20544
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 20141
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19186
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 19021
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 18912
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 18638
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 18197
Strona główna > Władze miejskie > 18169
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18115
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 18086
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 17119
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16730
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 15439
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 14999
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 14773
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 14534
Strona główna > Budżet Torunia > 14320
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 14173
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 14041
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 13879
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 13109
Strona główna > Plany i programy działania > 12850
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 12651
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11798
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 11482
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11418
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 11204
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 11050
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 10960
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10682
Strona główna > Majątek Gminy > 10116
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 9523
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 9182
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 9051
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 8816
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 8805
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8326
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 8293
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 8203
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8128
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 7965
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7930
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 7109
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 7021
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Rating miasta Torunia > 6819
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 6789
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 6715
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6335
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 6311
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 6218
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 6016
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 5973
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5961
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 5795
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 5438
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 5320
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 3171
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2951
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2379
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 2028
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 1975
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1919
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1789
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1774
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1112
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 460
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 202
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 141
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 118
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 82
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 43
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 8
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Suma wszystkich wejść 27429922
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A