Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 19.08.2019

Liczba wejść na stronę: 56508
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 10499942
Strona główna > 3478589
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 3275658
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3180348
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1928103
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1654023
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1468387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1420710
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1416481
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1273021
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 795353
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 738664
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 367073
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 287992
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 222689
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 186481
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 163652
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 131238
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 118182
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 116707
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 106583
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 105288
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 99690
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 96198
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 91297
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 89095
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 75042
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 72622
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 71528
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 67695
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 67467
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 65811
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 64850
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 63730
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 63071
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 56508
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 55604
Strona główna > Podstawowe dane > 48773
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 48481
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 47853
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 47263
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 44023
Strona główna > Informacje o środowisku > 39092
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 38449
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 34341
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 33704
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 31399
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 31116
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 30040
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 29455
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 27498
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27087
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26086
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 25919
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 25850
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 25320
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 24129
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 23474
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 23432
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 23276
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 23139
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 22831
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 22625
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 21631
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 21030
Strona główna > Władze miejskie > 21010
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 20730
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20072
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 19388
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 19176
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 19009
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 18685
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 18133
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 17687
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17585
Strona główna > Budżet Torunia > 16913
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 16405
Strona główna > Plany i programy działania > 15588
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 15521
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 14905
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 14448
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 13872
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 13262
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 12870
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12647
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 12590
Strona główna > Majątek Gminy > 12463
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 11769
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11541
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 11440
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 11360
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 11114
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10960
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 9564
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 9543
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 9013
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 8999
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 8949
Strona główna > Rating miasta Torunia > 8941
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8753
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 8724
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8630
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8435
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 8177
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 8022
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 7384
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 6798
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6549
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6529
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6078
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 5140
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 4011
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3244
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3183
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2498
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1999
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1972
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1920
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 1165
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1154
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 467
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 323
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 266
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 239
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 144
Strona główna > KS3 > 49
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > KS > 44
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 44
Strona główna > Konsultacje społeczne > 44
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 9
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 1
Strona główna > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 1
Suma wszystkich wejść 35640069
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A