Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.09.2017

Liczba wejść na stronę: 50207
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 7277014
Strona główna > 2790304
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2515100
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1581018
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1563721
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1400585
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1312424
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 766132
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 637776
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 637396
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 240571
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 205658
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 178073
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 148799
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 126547
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 116950
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 108078
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 93727
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 84335
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 81280
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 80948
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 77791
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 72953
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 68864
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 65994
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 62847
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 61111
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 57884
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 57254
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 53994
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 50207
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 47416
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 41581
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 40649
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 40503
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 37108
Strona główna > Podstawowe dane > 36617
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 36513
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 35591
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 33087
Strona główna > Informacje o środowisku > 32043
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 31881
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 28725
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 26988
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26486
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 25452
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 23513
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 21942
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 20171
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20070
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 18470
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 18267
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 18244
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 16895
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 16762
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 15960
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 15499
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 15481
Strona główna > Władze miejskie > 15360
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 15213
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 14020
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12377
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 12243
Strona główna > Budżet Torunia > 12112
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 11926
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 11417
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11396
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11249
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 10675
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10435
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 10369
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 10351
Strona główna > Plany i programy działania > 10181
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2015 > 10079
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 9528
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 9382
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 9138
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 8609
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 8593
Strona główna > Majątek Gminy > 8110
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 7981
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 7970
Strona główna > Wybory i referenda > 7808
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 7735
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7620
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7365
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 6469
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 6447
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 6433
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6161
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6097
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 5932
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 5822
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5811
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 5696
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 5370
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 5179
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 5094
Strona główna > Rating miasta Torunia > 5041
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 4926
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 4738
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 4635
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 4473
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 4397
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 4290
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 4050
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 4035
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2786
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 2608
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2315
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1837
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1657
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1443
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 1398
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1073
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 450
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 389
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 152
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 116
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Suma wszystkich wejść 23873173
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A