Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019
 

   

Wydziały i biura


Andrzej Osłowski
kierownik referatu infrastuktury technicznej

komórka urzędu miasta: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Infrastruktury Technicznej
funkcja: kierownik referatu infrastuktury technicznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b
nr pokoju: 302
telefon: 56 611 84 45
fax: 56 611 85 08
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A