Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.10.2020
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Wydziały i biura


Marzena Chmielewska
kierownik Referatu Strategii Rozwoju Edukacji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrzynymi

komórka urzędu miasta: Wydział Edukacji
funkcja: kierownik Referatu Strategii Rozwoju Edukacji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrzynymi
adres: ul.Fałata 39, 87-100 Toruń
nr pokoju: 22
telefon: 56 611 88 27
fax: 56 611 88 37
kompetencje: kierowanie pracą referatu oraz prowadzenie zadań związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, przygotowywanie propozycji i wniosków do nagród PMT oraz nagród i odznaczeń przyznawanych przez podmioty zewnętrzne, przygotowywanie podziału środków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz na zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych dla jednostek oświatowych.

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A