Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019
 

   

Wydziały i biura


Aleksandra Góra

komórka urzędu miasta: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Infrastruktury Technicznej
adres: Grudziądzka 126b
nr pokoju: 303
telefon: 56 611 84 21
fax: 56 611 84 33
kompetencje: pozwolenia na budowę dla obiektów infrastruktury technicznej, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A