Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018
 

   

Wydziały i biura


Agnieszka Mierzejewska

komórka urzędu miasta: Wydział Podatków i Windykacji
adres: Grudziądzka 126b
nr pokoju: 424
telefon: 56 611 85 22
kompetencje: koordynowanie pracy zespołu podatków i opłat lokalnych, wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych, pomoc publiczna

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A