Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019
 

   

Pracownicy UMT


Michał Jakubaszek
Radny Miasta Torunia

Urodził się 16 września 1981 roku w Toruniu i tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 30 na Skarpie oraz III Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako stypendysta studiował również prawo w Niemczech na Universität Rostock. W 2007 roku rozpoczął aplikację adwokacką i pracę w kancelarii, a obecnie wykonuje wolny zawód adwokata.

W szkole średniej, aktywnie działając w harcerstwie, zdobył stopień instruktora. Na studiach angażował się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Lidze Republikańskiej oraz Klubie Maratońskim UMK, trenował pływanie i triathlon. W tym czasie, wstępując również do Prawa i Sprawiedliwości, pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Toruniu, członka Zarządu Krajowego FM PiS i jako asystent poselski społecznie udzielał porad prawnych. Aktualnie zasiada również w Radzie Politycznej PiS.

Michał Jakubaszek jest absolwentem XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Społecznie angażuje się także w pracach Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Skarpa, Kaszczorek, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice. Wybrany został do Rady Miasta Torunia po raz drugi - w radzie pracował również w VI kadencji, w latach 2010-2014. W tym czasie podejmował szereg działań i inicjatyw. M.in. pracował nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego, propagowaniem idei Rad Okręgów i wprowadzeniem konsultacji społecznych. Doprowadził do zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do Torunia w godzinach szczytu komunikacyjnego, do zmian organizacyjnych w Straży Miejskiej, do rewitalizacji parku na Skarpie w sektorze Maciej, budowy targowiska na Podgórzu.

Radny Michał Jakubaszek podejmował szereg interwencji, zapytań oraz wniosków w ramach budżetu miasta. Z jego inicjatywy wprowadzono także zwolnienia od podatku od nowobudowanych nieruchomości. Pracował również w Radzie Działalności Pożytku publicznego. Gazeta Pomorska wyróżniła Michała Jakubaszka, jako radnego „na piątkę”.

W wyborach samorządowych w 2014 r. jako kandydat na radnego uzyskał drugi najlepszy wynik w Toruniu, poparło go łącznie 2129 mieszkańców Torunia.

Zajmuje się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa, budżetu miasta, polityką społeczną i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Regularnie odbywa dyżury radnego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 przy ul. Warszawskiej 18/2 w Toruniu. Spotyka się z mieszkańcami również w innych częściach miasta po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Jest żonaty - żona Anna jest nauczycielką i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt: tel. kom.: 607 636 486; e-mail: m.jakubaszek@wp.pl
funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.jakubaszek@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A