Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.10.2019
 

   

Wydziały i biura


Agnieszka Mikielska

komórka urzędu miasta: Wydział Architektury i Budownictwa
adres: Toruń, ul. Grudziądzka 126 b
nr pokoju: 11
telefon: 56-611 84 37
kompetencje: warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie urbanistyczne

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A