Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 26.04.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WEiR
 

   
Wydział Ewidencji i Rejestracji
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 50
fax: 56 611 88 88(sekretariat),611 88 55(rejstracja pojazdów),611 88 58(prawa jazdy)
e-mail: weir@um.torun.pl
dyrektor: Kisielewski Krzysztof
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu:566118876
fax: 56 611 88 55
 
referat: Działalności Gospodarczej
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 64, 611 88 65, 611 88 66
 
Pracownicy
1-20 21-34 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Ewidencji i Rejestracji

Symbol Procedura      
 WEiR 1.34 Przerejestrowanie pojazdu
 WEiR 1.33 Rejestracja samochodu z zagranicy
 WEiR 1.32 Rejestracja nowego samochodu
 WEiR 1.24 Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
 WEiR 1.23 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
 WEiR 1.25 Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika
 WEiR 1.21 Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
 WEiR 1.19 Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 WEiR 1.17 Sprzęt pływający służący do połowu ryb - rejestracja
 WEiR 1.9 Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
 WEiR 1.3 Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie
 WEiR 1.4 Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym.
 WEiR 1.1 Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WEiR 1.22 Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
 WEiR 1.10 Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
 WEiR 1.15 Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń
 WEiR 1.16 Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
 WEiR 1.18 Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
 WEiR 1.52a Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WEiR 1.52 Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WEiR 1.46 Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
 WEiR 1.37 Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
 WEiR 1.36 Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
 WEiR 1.44 Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
 WEiR 1.39 Zgłoszenie zbycia pojazdu
 WEiR 1.35 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 WEiR 1.20 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
 WEiR 1.45 Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych
 WEiR 1.51 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
 WEiR 1.43 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
 WEiR 1.12 Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
 WEiR 1.81 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
 WEiR 1.47 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 WEiR 1.26 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień
 WEiR 1.27 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
 WEiR 1.28 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub zgodnego z wzorem określonym w konwencji.
 WEiR 1.29 Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 WEiR 1.30 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
 WEiR 1.31 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
 WEiR 1.38 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 WEiR 1.40 Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
 WEiR 1.41 Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 WEiR 1.42 Pojazd - montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI - zawiadomienie o dokonaniu montażu
 WEiR 1.8 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
 WEiR 1.48 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
 WEiR 1.48a Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia
 WEiR 1.49 Wtórnik karty pojazdu - wydanie
 WEiR 1.50 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
 WEiR 1.59 Materiały pirotechniczne
 WEiR 1.53 Wymiana tablic rejestracyjnych
 WEiR 1.54 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
 WEiR 1.55 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 WEiR.1.13 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - wydawanie decyzji
 WEiR 1.58 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiR 1.57 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiR 1.56 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
 WEiR 1.5 Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 WEiR. 1.60 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
 WEiR.1.14 Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia
 WEiR 1.14a Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
 WEiR 1.61 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 WEiR 1.62 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 WEiR 1.53a Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
 WEiR 1.63 Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
 WEiR 1.64 Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców
 WEiR 1.6 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 WEiR 1.7 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 WEiR 1.2 Gastronomiczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A