Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 17.01.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WSA
 

   
Wydział Spraw Administracyjnych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 83 50
fax: 56 611 83 20
e-mail: wsa@um.torun.pl
dyrektor: Przybysz Grażyna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
adres: ul. Batorego 38/40, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat 56 611 83 50
fax: 56 611 83 20
 
Pracownicy
1-20 21-22 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Spraw Administracyjnych

Symbol Procedura      
 WSA 2.1 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 WSA 2.2 Nadanie numeru Pesel
 WSA 2.3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 WSA 2.4 Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Torunia
 WSA 2.5 Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego
 WSA 2.6 Świadczenia osobiste - przeznaczanie do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony.
 WSA 2.7 Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie
 WSA 2.8 Świadczenia rzeczowe - przeznaczanie do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
 WSA 2.9 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców
 WSA 2.10 Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
 WSA 2.11 Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
 WSA 2.12 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego
 WSA 2.13 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 WSA 2.14 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu stałego
 WSA 2.15 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy
 WSA 2.16 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt stały
 WSA 2.17 Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
 WSA 2.18 Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
 WSA 2.19 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich.
 WSA 2.20 Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia
 WSA 2.21 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia.
 WSA 2.22 Dowód osobisty - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
 WSA 2.23 Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 WSA 2.24 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
 WSA 2.25 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 WSA 2.26 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 WSA 2.27 Udostepnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 WSA 2.28 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
 WSA 2.29 (2.9.1) Dane osobowe – udostępnianie danych z rejestru PESEL
 WSA 2.30 Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A