Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 06.12.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WE
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Edukacji
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 20
fax: 56 611 88 37
e-mail: we@um.torun.pl
dyrektor: Łukaszewska Anna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 03 listopada 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Po wcześniejszym umówieniu się na termin - bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest tylko w sprawach dotyczących stypendiów szkolnych.
Referaty
referat: Strategii Rozwoju Edukacji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrzynymi
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 27
 
Pracownicy
 • Łukaszewska Anna
  dyrektor

 • Nowicka-Skuza Katarzyna
  zastępca dyrektora wydziału

 • Chmielewska Marzena
  kierownik Referatu Strategii Rozwoju Edukacji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrzynymi

 • Żółkiewska Michalina
  obsługa kancelaryjna, realizacja obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 • Lewandowska Magdalena
  Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej, nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej, prowadzenie ewidencji szkoł i placówek niepublicznych.

 • Kraśniewska Paulina
  System Informacji Oświatowej, nabór elektroniczny do szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych, analizy informatyczne.

 • Książkiewicz Paulina
  stanowisko: ds. organizacji zespołów zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych

 • Rajczak-Zalewska Danuta
  organizacja szkół podstawowych, organizacja przedszkoli, szkół specjalnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do ośrodków wychowawczych na mocy postanowień Sądu Rejonowego.

 • Starzyńska Paulina
  stanowisko ds. kontroli wydatkowanych dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzenie postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

 • Stasińska Ilona
  pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów oraz prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania gminnych obiektów oświatowych, kontrolowanie administrwania zasobami mieszkaniowymi w gminnych jednostkach oświatowych oraz prawidłowego zawierania umów związanych z administrowaniem nieruchomościami.

 • Woroniecka Monika
  organizacja szkół podstawowych, przedszkoli, wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla studentów

 • Żbikowska- Górska Magdalena


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Edukacji

  Symbol Procedura      
   WE 3.1 Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia
   WE 3.2 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A