Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 17.10.2018


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WGN
 

   
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 90
fax: 56 611 84 08
e-mail: wgn@um.torun.pl
dyrektor: Krawiec Wiktor
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
uwagi: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Referaty
referat: Ewidencji i Dzierżaw
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 86
fax: 56 611 84 08
 
referat: Postępowania Administracyjnego
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 90
fax: 56 611 84 08
 
Pracownicy
1-20 21-30 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Symbol Procedura      
 WGN 9.10 Uzupełnienie nieruchomości
 WGN 9.9 Ustanowianie służebności gruntowej na nieruchomościach
 WGN 9.1 Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wydanie zgody
 WGN 9.2 Sprzedaż gminnego lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy
 WGN 9.3 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
 WGN 9.4 Grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne - ustalenie odszkodowania
 WGN 9.5 Użytkowanie wieczyste gruntów - bonifikata od opłaty rocznej z tutyłu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
 WGN 9.8 Udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - z wyłączeniem pasów drogowych
 WGN 9.11 Dzierżawa gruntów - z wyłączeniem pasów drogowych
 WGN 9.12 Wywłaszczone nieruchomości - zwrot
 WGN 9.13 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 WGN 9.6 Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A