Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.06.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WGiK
 

   
Wydział Geodezji i Kartografii
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 70
fax: 56 611 84 89
e-mail: wgik@um.torun.pl
dyrektor: Adamczyk Dariusz
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 84 76
fax: 56 611 84 89
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Geodezji i Kartografii

Symbol Procedura      
 WGiK 7.8 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 WGiK 7.4 Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
 WGiK 7.7 Nieruchomości - rozgraniczenie
 WGiK 7.1 Nieruchomość - podział
 WGiK 7.6 Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie wydruków map, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego
 WGiK 7.5 Uzgadnianie lokalizacji projektu sieci uzbrojenia terenu
 WGiK 7.2 Nieruchomość - numeracja porządkowa
 WGiK 7.3 Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 WGiK 7.10 Zakładanie konta w serwisie Web-EWID
 WGiK 7.9 Zakładanie kartoteki lokali

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A