Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę:
Rejestry prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

 

Przejdź do zestawień rejestrów za lata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Adam Popielewski
Data wytworzenia: 12-12-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-12-2017 10:55:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 23-02-2021 08:50:53
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt