Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.09.2021

Liczba wejść na stronę: 17618
Karty informacyjne

 

Karty informacyjne - publiczne dostępne wykazy danych publikowane są za pomocą aplikacji Ekoportal-Wykaz, udostępnianej przez Ministerstwo Środowiska.

Aby znaleźć karty dotyczące Torunia należy przejść na stronę Ekoportalu i wpisać w odpowiednie pola parametry wyszukiwania.

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart

 


 

W okresie od 1 grudnia 2010 r. do 20 października 2011 r., tymczasowo został zmieniony sposób publikowania kart informacyjnych - publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w zakresie prac wykonywanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Karty były publikowane zgodnie z wzorem określonym z Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. (Dz. U. nr 186 poz. 1249), przy czym ze względów technicznych nie korzystano w tym czasie z bazy danych Centrum Informacji o Środowisku (baza była dostosowywana do nowych wymogów prawnych).

>>> TUTAJ można znaleźć karty publikowane od 1 grudnia 2010 r. do 20 października 2011 r.


Dane publikowane przed 16 listopada 2009 r.

      

1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokumenty prowadzone przez Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.


Spis kart informacyjnych zawierających informacje o środowisku jest publikowany zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), który zobowiązuje organy administracji do udostępniania w BIP informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu.


2. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokumenty prowadzone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu

3. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia - rok 2009, komplet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 24-06-2015 08:52:24
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt