Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 16460528
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 426/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.11.2012
Data wejścia w życie:
01.01.2013
Utrata mocy:
01.01.2015
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 880/2014
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 206/2011


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-11-2012
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-11-2012 11:56:15
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-10-2014 11:27:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A