Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 16461662
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 440/2012

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.11.2012
Data wejścia w życie:
22.11.2012
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :program
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 457/2016
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 930/2005


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-11-2012
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-11-2012 15:19:11
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-11-2012 15:21:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A