Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 28.05.2022

Liczba wejść na stronę: 20581959
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 300/2016

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.05.2016
Data wejścia w życie:
07.06.2016
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1765
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 372/2016
Uchwała RMT 626/2017
Uchwała RMT 312/2019
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 416/2012
Obwieszczenie RMT 3/2015


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 20-05-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 20-05-2016 11:38:49
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2020 13:39:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A