Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.09.2022

Liczba wejść na stronę: 22900804
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 301/2016

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.05.2016
Data wejścia w życie:
07.06.2016
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1766
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 627/2017
Uchwała RMT 313/2019
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 493/2013


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 20-05-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 20-05-2016 11:41:08
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2020 13:38:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A