Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.09.2022

Liczba wejść na stronę: 22900692
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 303/2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.05.2016
Data wejścia w życie:
07.06.2016
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1768
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 495/2013
Obwieszczenie RMT 20/2014


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 20-05-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 20-05-2016 12:10:14
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2017 11:49:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A