Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 16461270
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 747/2017

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2017
Data wejścia w życie:
01.01.2018
Utrata mocy:
01.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - Ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich
- :Załącznik nr 2 - Sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu
- :Załącznik nr 3 - Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego w Toruniu oraz dokumentów uprawniających i poświadczających to uprawnienie łącznie z odpowiednim biletem
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4753
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 776/2017
Uchwała RMT 793/2018
Uchwała RMT 160/2019
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 883/2014
Uchwała RMT 884/2014


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 01-12-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 01-12-2017 11:34:17
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-07-2019 13:11:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A