Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21304894
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 4/2018

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2017 roku.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 21-05-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 21-05-2018 09:58:39
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-05-2018 09:59:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A