Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21304188
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 4/2019

Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2018.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Errata/uzupełnienie do raportu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marta Stasiuk-Lewandowska
Data wytworzenia: 31-05-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-05-2019 14:19:48
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 25-06-2019 11:59:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A