Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 15.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15531253
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 162/2019

w sprawie ustalenia regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 3, rejonie ulicy Przelot, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.06.2019
Data wejścia w życie:
05.06.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 05-06-2019
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 11-06-2019 12:02:49
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 11-06-2019 12:03:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A