Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21304647
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 3/2020

Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2019.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.05.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Raport (.pdf)
- :Korekta do raportu (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marta Stasiuk-Lewandowska
Data wytworzenia: 29-05-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-05-2020 16:52:57
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 10-06-2020 09:43:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A