Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 28.05.2022

Liczba wejść na stronę: 20582453
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 522/2020

w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.11.2020
Data wejścia w życie:
19.11.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 25-11-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 25-11-2020 17:35:17
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 25-11-2020 17:36:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A