Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21304941
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 4/2021

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.06.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść sprawozdania (.docx)
- :Pobierz załącznik - tabelaryczne zestawienie dotacji (.xls)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz, Małgorzata Ski
Data wytworzenia: 31-05-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 17-06-2021 11:45:30
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 17-06-2021 11:47:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A