Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16980256
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 399/2021

Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Macieja Szczęsnego, dot. wykonania podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przeniesienie gazomierza na zewnętrzną ścianę budynku w szafce z kurkiem głównym przy ul. Radiowej 7 w Toruniu (działka nr 177 z obrębu 73) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.07.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.09.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Sulik
Data wytworzenia: 27-07-2021
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 27-07-2021 10:30:40
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 27-07-2021 10:31:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A