Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16980313
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 409/2021

Informuję, że firma REMIKOP z siedzibą przy ul. Chrobrego 135-137 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN-15 kV wraz z abonencką kontenerową stacją transformatorową dla zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Równinnej 39B w Toruniu (dz. nr 136/3 obręb 40)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.08.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
02.10.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 03-08-2021
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 03-08-2021 15:15:28
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 03-08-2021 15:17:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A