Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21963518
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 170/2021

W dniu 15 listopada 2021 r. Fundacja WATRA z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Odkrywamy tajemnice Torunia - spotkanie informacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Torunia" w ramach zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.11.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia
- :Pobierz treść oferty
- :Pobierz formularz uwag do oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Banaszczuk-Kisiel
Data wytworzenia: 18-11-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 18-11-2021 13:27:23
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 18-11-2021 13:51:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A