Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21964197
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 30/2022

W dniu 15 lutego 2022 r. Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza, z siedzibą w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Odkrywamy piękno naszej Ojczyzny - Wybrzeże Słowińskie" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.02.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia
- :Pobierz treść oferty
- :Pobierz formularz uwag do oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Łukaszewska Anna
Data wytworzenia: 15-02-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 15-02-2022 14:56:09
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2022 14:57:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A