Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21964439
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 71/2022

W dniu 09 czerwca 2022r Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Наші канікули - Nasze wakacje – wakacje dla dzieci opiekunów emigrantów z domów dziecka z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.06.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść oferty
- :Pobierz treść ogłoszenia
- :Pobierz formularz uwag do oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 15-06-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 15-06-2022 16:01:08
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 15-06-2022 16:04:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A