Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 16461186
Data (2021-08-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 1

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 1001/2006w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji pkt. 3 załącznika do uchwały nr 812/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku dotyczącego kontroli prawidłowości ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie studium wykonalności nowej przeprawy mostowej przez Wisłę w tzw. ciągu ul. Wschodniej. 27.04.2006


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A