Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 16460516
Data (2021-08-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 256
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 45/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z 27.07.2021r. o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 02.08.2021
Inne dokumenty 44/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu". 27.07.2021
Inne dokumenty 43/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Gminie Lubicz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu" 20.07.2021
Inne dokumenty 42/2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące rzeki Drwęcy obiektu mostowego oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące przewodów w rurociągu osłonowym 14.07.2021
Inne dokumenty 41/2021Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 7/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych. 12.07.2021
Inne dokumenty 40/2021Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW_TO1T/00018738/1 09.07.2021
Inne dokumenty 39/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021r., dot. WIR.II.746.1.61.2020.JB 07.07.2021
Inne dokumenty 38/2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2021r., znak WOO.420.23.2019.ADS.40 07.07.2021
Inne dokumenty 37/2021Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak GD.RUZ.4210.55.7.2021.MN z dnia 2 lipca 2021r. 07.07.2021
Inne dokumenty 36/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021r. 07.07.2021
Inne dokumenty 35/2021Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości nr KW TO1T/00005442/5 05.07.2021
Inne dokumenty 34/2021Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu informuje o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych zlokalizowanych na terenie dz. nr 112 obręb 0043 Miasto Toruń 25.06.2021
Inne dokumenty 33/2021Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- pakietu rozsączającego P-I, zlokalizowanego na działce nr 282/4 obręb 0001 Brzoza oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlokalizowanego na działce nr 282/4 obręb 0001 Brzoza oraz 346/4, 365 obręb 0072 i 1/45,3 obręb 0075 gmina Toruń 25.06.2021
Inne dokumenty 32/2021Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych "Mała Nieszawka" oraz o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wody pkt. 1.1 decyzji znak ŚG-I-W.7322.158.2016 25.06.2021
Inne dokumenty 31/2021Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00082758/6 25.06.2021
Inne dokumenty 30/2021Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00016624/5 25.06.2021
Inne dokumenty 29/2021Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00063119/6 17.06.2021
Inne dokumenty 28/2021Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00092219/9 17.06.2021
Inne dokumenty 27/2021Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych z terenu Zakładu RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. przy ul. Kociewskiej 28 w Toruniu, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji obcego podmiotu przez studnię S1, zlokalizowaną na działce 127/24 obręb 40 Toruń. 15.06.2021
Inne dokumenty 26/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. dotyczące wydania decyzji utrzymującej w mocy zaskarzoną decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2020 r., znak: WAiB.6740.15.19.14.2020.KJ dotyczącej inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza". 14.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A