Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796239
Data (2020-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 99
1-20 21-40 41-60 61-80 81-99 

Dokument Tytuł Data
Petycje 41/2020w sprawie zmiany zasad powoływania rad okręgów, podziału okręgu Wrzosy oraz zwiększenia efektywności działań promocyjnych rad okręgów. 12.10.2020
Petycje 40/2020w sprawie przywrócenia przez Prezydenta Torunia funkcjonowania oświetlenia ulic Torunia. 18.09.2020
Petycje 39/2020w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Rady Miasta Torunia. 11.09.2020
Petycje 38/2020Petycja w sprawie zmiany sposobu walki z nadmierna ilością komarów w mieście. 27.08.2020
Petycje 37/2020Petycja w sprawie odbudowy Toruńskiej Kolei Miejskiej ze środków Kolej Plus. 26.08.2020
Petycje 36/2020Petycja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez kompleksowy remont ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 06.08.2020
Petycje 35/2020Petycja w sprawie podjęcia w zasobach miejskich działań służących ochronie powietrza. 04.08.2020
Petycje 34/2020Petycja w sprawie przyjęcia uchwały zakazującej na terenie całego miasta m.in. sprzedaży oraz udostę1miania klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. 04.08.2020
Petycje 33/2020Petycja w sprawie zmiany kryteriów naboru do przedszkoli poprzez wprowadzenie prawa pierwszeństwa/kryterium dla rodzin lub samotnych rodziców płacących podatki w Toruniu oraz kryterium pracujący rodzice/samotny rodzic. 04.08.2020
Petycje 32/2020Petycja w sprawie promocji Rady Szkoły w każdej ze szkół w Toruniu. 04.08.2020
Petycje 31/2020Petycja w sprawie przekazania 1% dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na Rady Szkoły. 04.08.2020
Petycje 30/2020Petycja w sprawie kontynuowania Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni oraz obniżenia kryterium średniej ocen dla studentów ubiegających się o to stypendium. 13.07.2020
Petycje 28/2020Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Urzędu Miasta w 2019 r. 03.07.2020
Petycje 29/2020Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności gospodarczej. 25.06.2020
Petycje 27/2020Petycja w sprawie powołania pełnomocnika lub zespołu ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. 19.06.2020
Petycje 26/2020Petycja w sprawie udostępnienia na stronie BIP Urzędu Miasta Torunia rejestru kontroli zewnętrznych Gminy Miasta Toruń. 19.06.2020
Petycje 25/2020Petycja w sprawie poszerzenia oferty karty Moja Starówka. 17.06.2020
Petycje 24/2020Petycja w sprawie corocznych konsultacji społecznych budżetu miasta. 17.06.2020
Petycje 23/2020Petycja w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Torunia. 17.06.2020
Petycje 22/2020Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 02.06.2020

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A