Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21305383
Data (2022-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 134
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 10/2022Petycja o zaplanowanie wybudowania drogi asfaltowej o długości 580 metrów łączącej miasto Toruń z gminą Łysomice. 14.06.2022
Petycje 9/2022Petycja w sprawie złego stanu elewacji budynku przy ul. Rabiańskiej 9 w Toruniu, wpisanego do rejestru zabytków - nr rejestru A/104. 24.05.2022
Petycje 8/2022Petycja o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zmianę zapisów Budżetu Obywatelskiego. 17.05.2022
Petycje 7/2022Petycja o montaż wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Turystycznej przy Szkole Podstawowej nr 27. 29.04.2022
Petycje 6/2022Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. 07.04.2022
Petycje 5/2022Petycja mieszkańców ul. Przy Skarpie w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez wykonanie naprawy nawierzchni ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 24.03.2022
Petycje 4/2022Petycja w sprawie upamiętnienia wydarzenia historycznego w przestrzeni publicznej Torunia przez nadanie imienia "Unii Hadzieckiej" ulicy lub jednemu z rond, placów lub skwerów. 23.03.2022
Petycje 3/2022Petycja w sprawie nadania nazwy ulicy, skwerowi lub placowi Miasta Torunia imienia Bohaterów Ukrainy 2022 roku. 23.03.2022
Petycje 2/2022Petycja w sprawie zmiany uchwały nr 60/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia poprzez dostosowanie statutu tego podmiotu do obowiązujących przepisów prawa. 08.02.2022
Petycje 1/2022Petycja pn. "Po pierwsze bezpieczna, po drugie nowa ul. Przelot" 31.01.2022
Petycje 66/2021Petycja ws. wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul.Studziennej w Toruniu. 13.12.2021
Petycje 65/2021w sprawie planowanego połączenia ul. Czarlińskiego z ul. Podgórną oraz z ul. Kilińskiego-Piaskową 10.12.2021
Petycje 64/2021w sprawie w sprawie przywrócenia kursowania linii nr 39 do Kaszczorka. 21.09.2021
Petycje 63/2021o podjęcie prac mających na celu wsparcie ponownego otwarcia pogotowia stomatologicznego w Toruniu i/lub poszerzenia programu zakresu programu wieloletniego "Toruń olśniewa uśmiechem". 30.08.2021
Petycje 62/2021o zmianę zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i uznanie terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Polnej, Ugory, Storczykowej i Szosa Chełmińska za tereny zielone z funkcją rekreacji dostępne dla ogółu mieszkańców i zmianę przeznaczenia tego terenu na teren zieleni, sportu i rekreacji, bez możliwości dalszej zabudowy. 27.08.2021
Petycje 61/2021Petycja do Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wstrzymania odstrzału dzików na terenie Torunia. 03.08.2021
Petycje 60/2021o jak najszybsze zakończenie prac nad uchwałą krajobrazową – kodeksem reklamowym. 23.07.2021
Petycje 59/2021Petycja ws. sprzeciwu wycinki roślinności na nieruchomości przy ul. Antczaka 46 w Toruniu. 14.07.2021
Petycje 58/2021o zmianę Statutu Gminy Miasta Toruń. 02.06.2021
Petycje 57/2021o przeprowadzenie wyborów do rad okręgów wiosną 2021 roku z wykorzystaniem alternatywnych, bezpiecznych metod a nie koniecznością spotkania 150 osób w jednym pomieszczeniu. 05.03.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A