Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 16461551
Data (2021-08-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1402
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 412/2021Informuję, że Pani Ewa Szulc i Pan Marek Szulc dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krokusowej 10 w Toruniu (dz. nr 598 obręb 32) 04.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 411/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Dariusza Olkiewicza, z dnia 19 lipca 2021 r., dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Podgórnej 22 w Toruniu (działka nr 58 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 04.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 410/2021Informuję, że w dniu 30 lipca 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej dn 100 i 150 długości 545,65 m w ul. Cztery Pory Roku i Zimowej w Toruniu na działkach nr 396/2, 396/3, 400, 432 i 503 z obrębu 66 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 03.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 409/2021Informuję, że firma REMIKOP z siedzibą przy ul. Chrobrego 135-137 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN-15 kV wraz z abonencką kontenerową stacją transformatorową dla zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Równinnej 39B w Toruniu (dz. nr 136/3 obręb 40) 03.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 408/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki UNIBAX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Mariusza Kulwickiego, z dnia 16 lipca 2021 r., dot. budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do urządzeń technologicznych przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu (działka nr 29/6 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 407/2021Informuję, że Pan Paweł Bogdan dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strumykowej 11 w Toruniu (dz. nr 236, obręb 15) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 406/2021Informuję, że Pani Renata Michalczyszyn dokonała zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Okólnej 86 w Toruniu (dz. nr 287, obręb 72) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 405/2021Informuję, że Pani Krystyna i Pan Władysław Śliwińscy dokonali zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Jeżynowej 11 w Toruniu (dz. nr 649, obręb 35) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 404/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Arlety Kraśniewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zamojskiej 31 w Toruniu (dz. nr 711/2, obręb 53) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 403/2021Informuję, że Pan Jan Szprengiel dokonał zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Hiacyntowej 25 w Toruniu (działka nr 23 z obrębu 32) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 402/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Łucji Iwańskiej, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego (budynek B) przy ul. Kraińskiej 20 w Toruniu (działka nr 112 z obrębu 39) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 29.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 401/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Adriana Lewandowskiego, dot. wykonania rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 1 w Toruniu (działka nr 167 z obrębu 18) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 28.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 400/2021Informuję, że Pani Henryka Ogrodowska, dokonała zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. gen. Józefa Hallera 125 w Toruniu (dz. nr 275 w obrębie 73) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 27.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 399/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Macieja Szczęsnego, dot. wykonania podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przeniesienie gazomierza na zewnętrzną ścianę budynku w szafce z kurkiem głównym przy ul. Radiowej 7 w Toruniu (działka nr 177 z obrębu 73) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 27.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 398/2021Informuję, że w dniu 22 lipca 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy odprowadzania ścieków kanalizacji ogólnospławnej z terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu (działki nr 48, 110, 123, 357 z obrębu 12) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 27.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 397/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Stokłosy, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu kotła gazowego kondensacyjnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gdańskiej 55 w Toruniu (działka nr 637 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 27.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 396/2021Informuję, że Pan Piotr Przyżycki dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 1/3 w Toruniu (dz. nr 4/1, obręb 55) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 395/2021Informuję, że Pan Grzegorz Murawski dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 (oficyna) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mostowej 11 w Toruniu (dz. nr 48, obręb 16) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 394/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Śniedziewskiej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 16 w Toruniu (dz. nr 162, obręb 13) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 393/2021Informuję, że Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Pana Sławomira Wiśniewskiego – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UMT w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Konrada Grasera w Toruniu (dz. nr 178, 179 – obr. 30) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A