Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21305000
Data (2022-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1384
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 246/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Andrzeja Drzewoszewskiego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 56/9 w Toruniu (dz. nr 106, obręb 8) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 01.07.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 245/2022Informuję, że Pani Lidia Maciejewska dokonała zgłoszenia wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 414 obręb 74 ul. Brązowa 60 w Toruniu, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 01.07.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 244/2022Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków dla budynku przy ul. Wola Zamkowa 1 w Toruniu (dz. nr 74, 42, obręb 17) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 01.07.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 243/2022Informuję, że Pan Andrzej Drzewoszewski dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 56/9 w Toruniu (dz. nr 106, obręb 8) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 30.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 242/2022Informuję, że Pan Tadeusz Piecyszyn dokonał zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Stefana Jaracza 8/2 w Toruniu (dz. nr 153, obręb 36) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 30.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 241/2022Informuję, że Pan Dariusz Koperski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 160 w Toruniu (dz. nr 935, 937/4, 937/5, 937/6 obręb 63) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 240/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Teresy Piotrowicz dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Studziennej 13/9 w Toruniu (dz. nr 370/2, obręb 55) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 239/2022Informuję, że Pani Maria Rabażyńska dokonała zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 28 w Toruniu (dz. nr 264, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 238/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Krzemińskiego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku handlowego przy ul. Heleny Piskorskiej 19 w Toruniu (dz. nr 64/20, obręb 52) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 237/2022Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Agnieszkę Ottka dokonała zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej zasilające osiedle mieszkaniowe obszar Abisynii – etap II przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu (dz. nr 35/21, 35/13 – obręb 42, dz. nr 144/17, 144/54, obręb 54) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 236/2022Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych poprzez przy ul. Watzenrodego 29-31 w Toruniu (dz. nr 132/3, 170 – obręb 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 235/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Yuliyi Hachem dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu gastronomicznego w kamienicy przy ul. Św. Ducha 19 w Toruniu (dz. nr 147, obręb 14) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 28.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 234/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Horodeckiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 28.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 233/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Horodeckiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 28.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 232/2022Informuję, że Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Solidarności 46 w Poznaniu dokonała zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na terenie Parku Przemysłowego ELANA przy ul. Inżynierów Elany w Toruniu (dz. nr 211/41, 211/42, 211/44, 207/30, 211/2, 211/14, 129/72 obręb 45) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 27.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 231/2022Informuję, że Pan Piotr Jurkiewicz dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Kopernika 43 w Toruniu (dz. nr 207, obręb 14) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 24.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 230/2022Informuję, że Pani Joanna Sękowska dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Nowotarskiej 16A w Toruniu (dz. nr 85 obręb 53) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 24.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 229/2022Informuję, że Pani Danuta Horodecka dokonała zgłoszenia udowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 23.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 228/2022Informuję, że Pani Danuta Horodecka dokonała zgłoszenia udowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 23.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 227/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jolanty Strupczewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Złotej Rybki 5/2 w Toruniu (dz. nr 279/1, 279/2, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 23.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A