Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21304621
Data (2022-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29022
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 887/2022w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia. 23.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 229/2022Informuję, że Pani Danuta Horodecka dokonała zgłoszenia udowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 23.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 228/2022Informuję, że Pani Danuta Horodecka dokonała zgłoszenia udowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 23.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 227/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jolanty Strupczewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Złotej Rybki 5/2 w Toruniu (dz. nr 279/1, 279/2, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 23.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 226/2022Informuję, że Pani Yuliya Hachem dokonała zgłoszenia budowy wew. instalacji gazowej dla potrzeb lokalu gastronomicznego przy ul. św. Ducha 19w Toruniu (dz. nr 147, ob. 14), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 23.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 194/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na Zakup i dostarczenie tableta 23.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 193/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • Przełącznik sieciowy zgodny z załączoną specyfikacją – 4 sztuki. 23.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 192/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: dysk Dell 6TB 7.2K SAS 12G 3.5” do macierzy Dell SC 3000 (ST: 8HY6DP2) nr. - ST6000NM0095 – 1 szt. 23.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 77/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11.05. 2022 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację zadania publicznego gminy polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób 23.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 76/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację w 2022 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia” 23.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.3/2022obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali magazynowej przy ul. Szymańskiego 15-17 w Toruniu (dz. nr 148/5, 153/11, 153/16, 207/13, 2-7/14, 208/3 – obręb 45)” 23.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 225/2022Informuję, że Pani Beata Słoma dokonała zgłoszenia wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 230 obręb 35 ul. Jesienna 27 w Toruniu, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 22.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 224/2022Informuję, że Pan Mirosław Sobociński dokonał zgłoszenia wykonania budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 744 obręb 70 ul. Jasna 30 w Toruniu, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 22.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 223/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marka Pantera dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orzechowej 10 w Toruniu (dz. nr 372, obręb 35) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 22.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 222/2022Informuję, że IBB Consulting Bartłomiej Bogukalec dokonał zgłoszenia modernizacji instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strumykowej 14 w Toruniu (dz. nr 303, obręb 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 22.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 221/2022Informuję, że Pan Waldemar Urbański dokonał zgłoszenia wykonania rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 461 obręb 32 ul. Narcyzowa 22 w Toruniu, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 22.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 220/2022Informuję, że Pan Marek Panter dokonał zgłoszenia wykonania rozbudowy i przebudowy wew. instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orzechowej 10, (dz. nr 372, ob. 35), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 22.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 219/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Jerzego Przedpełskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 9/2 w Toruniu (dz. nr 45, obręb 13) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 22.06.2022
Zarządzenie PMT 214/2022w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacja przedsięwzięcia "Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia" 22.06.2022
Zarządzenie PMT 213/2022zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 22.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A